Ana Sayfa Hadis Hadis Usulü 6- Senedin Okunuşu: Hadis Usulü Online Oku

6- Senedin Okunuşu: Hadis Usulü Online Oku

44237


6- Senedin Okunuşu:

 

Sened, her hadis kitabında yukarıdaki şekilde
değildir. Kısaltma düşüncesiyle rivayet lafızlarının başındaki “kale” kelimeleri
yazılmamış, rivayet lafızları da kısaltmalarıyla yazılmış olabilir. Bu ve
benzeri durumların bilinerek hadis senedlerinin doğru ve tam okunması
gerekmektedir. Bu sebeple biz burada birkaç örnek üzerinde hadis senedlerinin
usulüne uygun okunuşunu göstermeye çalışacağız.

İlk örneğimiz Tirmizi’den[1]:

“Haddesena Said b. Ya’kub et-Talikani, haddesena
İbnu’l-Mubarek, ahberana Hamidi’t-Tavil, an Enes b. Malik (r.a.) kale: Kale
Rasulullah (s.a.v.)”

Bu senedin okunuşu şöyledir:

“Kale’t-Tirmizi Haddesena Said b. Ya’kub et-Talikani
kale, haddesena İbnu’l-Mubarek kale, ahberana Hamidi’t-Tavil, an Enes b. Malik
(r.a.) kale: Kale Rasulullah (s.a.v.)”

Bir örnek de Ebu Davud’dan verelim[2]:

“Haddesena Musa b. İsmail, sena Hammad, an Hamid,
an Enes Enne’n-Nebiyye (s.a.v.) kale”

Bu senedin okunuşu da şöyledir:

“Kale Ebu Davud: Haddesena Musa b. İsmail, Kale
haddesena Hammad, an Hamid, an Enes (r.a.) Enne’n-Nebiyye (s.a.v.) kale”

Hemen her hadis kitabında şu ya da bu ölçüde bu
kısaltmalara rastlanır.

[3]

  
[1]

Tirmizi, İman: 2.[2]

Ebu Davud, Cihad: 17.[3]

İsmail Lütfü Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Vakfı Yayınları: 31-32.

Önceki İçerik4- İsnadın Menşeî: Hadis Usulü Online Oku
Sonraki İçerik9- Uzunluklarına Göre Senedin Kısımları: Hadis Usulü Online Oku