Ana Sayfa Arapça Diyaloglar Arapça Cümle-Kelime Kalıpları أتاح إمكانية ( İmkanını verdi – İmkanını sundu – Olanağını sağladı )...

أتاح إمكانية ( İmkanını verdi – İmkanını sundu – Olanağını sağladı ) kalıbı:

 

أَتَاحَ   إِمْكَانِيَّةَ ….

 

Etâha imkâniyyete ..

 

…imkanını verdi, olanağını sağladı, imkanını sundu

 

 

 

Verdi, nasip etti

 

Etâha

 

أَتَاحَ

 

Verir, nasip eder

 

Yutîhu

 

يُتِيحُ

 

Vermek

 

İtâha

 

إِتَاحَة

 

İhtimal, olanak, imkan, olasılık

 

İmkâniyye

 

إِمْكَانِيَّة

 

 

Örnek cümleler:

1.

 

شَرَحَ لِضُيُوفِهِ عَنِ الْآلَةِ الَّتِي اِخْتَرَعَهَا وَتُتِيحُ لَهُ اِمْكَانِيَّةَ السَّفَرِ عَبْرَ الزَّمَنِ

 

Şeraha li duyûfihî ani’l-âleti’lletî ihtarağahâ ve tutîhu lehu imkâniyyete’s-seferi abra’z-zaman.

 

Misafirlerine, keşfettiği ve kendisine zamanda yolculuk yapma olanağını sağlayan makinasını açıkladı.

 

 

 

Açıkladı

 

Şeraha

 

شَرَحَ

 

Misafirlerine

 

Li duyûfihî

 

لِضُيُوفِهِ

 

Alet, makina

 

El-âle(t)

 

الْآلَة

 

Keşfettiği

 

Elletî ihtarağahâ

 

الَّتِي اِخْتَرَعَهَا

 

Ona …olanağını sağlayan

 

Tutîhu lehu imkâniyyete

 

تُتِيحُ لَهُ اِمْكَانِيَّةَ

 

Yolculuk

 

Es-sefer

 

السَّفَر

 

İle, vasıtasıyla, üzerinden

 

Abra

 

عَبْرَ

 

Zaman

 

Ez-zaman

 

الزَّمَن

 

 

 

 

2.

 

إِمْكَانِيَّةَ  تَنْظِيمِ الْمِلَفَّاتِ دَاخِلَ أَدِلَّةٍ . (MS – DOS)  أتَاحَ نِظَامُ التَّـشْغِيلِ

 

Etâha nizâmu’t-teşgîli MS-DOS imkâniyyete tanzîmi’l-mileffâti dâhile edilletin.

 

MS-DOS işletim sistemi, dizinler içinde dosyaları düzenleme imkanı verdi (verir).

 

 

 

Verdi

 

Etâha

 

أتَاحَ

 

İşletim sistemi

 

Nizâmu’t-teşgîl

 

نِظَامُ التَّـشْغِيلِ

 

İhtimal, olanak, imkan, olasılık

 

İmkâniyye

 

إِمْكَانِيَّة

 

Düzenleme

 

Tanzîm

 

تَنْظِيم

 

Dosyalar

 

El-mileffât

 

الْمِلَفَّات

 

İçinde

 

Dâhile

 

دَاخِلَ

 

Dizin, indeks

 

Delîl

 

دَلِيل

 

Dizinler, indeksler

 

Edille

 

أَدِلَّة

 

 

3.

 

اَلْإِصْدَارُ الْجَدِيدُ أَتَاحَ إِلَيْنَا إِمْكَانِيَّةَ رَبْطِ حِسَابِ الْيَاهُو بِحِسَابِ الْفَيْسْ بُوكْ

 

اَلْخَاصّ بِنَا

 

El-isdâru’l-cedîdu etâha ileynâ imkâniyyete rabti hisâbi’l-Yahoo  bi hisâbi’l-Facebook el-hâss binâ

 

(Programın) Yeni sürümü, bize Yahoo hesabını, kendi  Facebook hesabımıza bağlama imkanı sağladı.

 

 

 

Sürüm

 

El-isdâr

 

اَلْإِصْدَارُ

 

Yeni

 

El-cedîd

 

الْجَدِيدُ

 

Verdi, sağladı

 

Etâha

 

أَتَاحَ

 

Bize

 

İleynâ

 

إِلَيْنَا

 

İmkan, olanak

 

İmkâniyye

 

إِمْكَانِيَّةَ

 

Bağlama

 

Rabt

 

رَبْط

 

Hesap

 

Hisâb

 

حِسَاب

 

Hesabı ile

 

Bi hisâbi

 

بِحِسَابِ

 

Bize has, bize özel, bize ait

 

El-hâss binâ

 

اَلْخَاصُّ بِنَا

 

 

4.

 

شَبَكَاتُ الْجِيلِ الثَّالِثِ تُتِيحُ اِمْكَانِيَّةَ اِسْتِخْدَامِ الْاِنْتَرْنَتْ بِسُرْعَاتٍ عَالِيَةٍ .

 

Şebekâtu’l-cîli’s-sâlisi tutîhu imkâniyyete istihdâmi’l-internet bi sür’âtin âliyetin.

 

3. nesil ağlar (3G), yüksek hızlarda internet kullanmaimkanı sunar.

 

 

 

Ağlar, şebekeler

 

Şebekât

 

شَبَكَات

 

Nesil

 

El-cîl

 

الْجِيلُ

 

Üçüncü

 

Es-sâlis

 

الثَّالِث

 

İmkanı sunar

 

Tutîhu imkâniyyete

 

تُتِيحُ اِمْكَانِيَّةَ

 

Kullanma

 

İstihdâm

 

اِسْتِخْدَام

 

İnternet

 

El-internet

 

الْاِنْتَرْنَتْ

 

Hızlarda, hızlar ile

 

Bi sür’âtin

 

بِسُرْعَات

 

Yüksek

 

Âliye

 

عَالِيَة

 

 

5.

 

مُشَارَكَتِي فِي بَرْنَامَجِ “…..” أَتَاحَتْ لِي إِمْكَانِيَّةَ التَّعْبِيرِ أَكْثَر عَنْ مَوْهِبَتِي

 

وَحُبِّي لِلطَّبْخِ .

 

Muşâraketî fî bernâmeci ….etâhat lî imkâniyyete’t-tağbîri  ekser an mevhibetî ve hubbî li’t-tabhi.

 

“…..”  programına katılmam, bana, yemek pişirme yeteneğimi  ve sevgimi daha fazla ifade etme imkanı verdi.

 

 

 

Benim  …-ya katılmam

 

Muşâraketî fî

 

مُشَارَكَتِي  فِي

 

Program

 

Bernâmec

 

بَرْنَامَج

 

Verdi

 

Etâhat

 

أَتَاحَتْ

 

Bana

 

 

لِي

 

İmkan

 

İmkâniyye

 

إِمْكَانِيَّة

 

İfade etmek

 

Et-tağbîr

 

التَّعْبِير

 

Daha çok

 

Ekser

 

أَكْثَر

 

-den, -dan, hakkında

 

An

 

عَنْ

 

Yeteneğim

 

Mevhibetî

 

مَوْهِبَتِي

 

Sevgim

 

Hubbî

 

حُبِّي

 

Yemek pişirmek için

 

Li’t-tabhi

 

لِلطَّبْخِ

 

Önceki İçerikAptal değilim ! Arapça
Sonraki İçerikمن كل حدب و صوب Her taraftan” kalıbı”