Ana Sayfa Haber Arapca Haber Türkiyede Konuşulan Arapça Lehçeler Sempozyumu Düzenleniyor

Türkiyede Konuşulan Arapça Lehçeler Sempozyumu Düzenleniyor

Mardin Artuklu Üniversitesi
Yaşayan Diller Enstitüsü
I. ULUSLARARASI TÜRKİYE’DE KONUŞULAN ARAPÇA LEHÇELER VE SÖZLÜ EDEBİYATLARI SEMPOZYUMU
17-19 Mayıs 2013, Mardin/Türkiye


Sizleri Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü’nün Heidelberg ve Bergen Üniversiteleri’nin işbirliği ile organize ettiği Türkiye’de Konuşulan Arapça Lehçeler Ve Sözlü Edebiyatları Sempozyumu’na davet etmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayız.

Dünya genelinde konuşulan 6 bine yakın dilin yarısına yakını yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kuşkusuz her dil ölümü önemli bir kültür ve değer kaybıdır. Türkiye’de konuşulan 15’in üzerinde dilden biri olan Arapça farklı lehçeleri ve ağızlarıyla değişik inanç ve kültüre sahip birçok topluluk tarafından konuşulmaktadır. Konu bakımından ilk defa düzenlenecek bu sempozyum, olası dil/lehçe ölümünün önüne geçilmesi ve bir değer olarak çok kültürlülüğün, çok dilliliğin korunması ve geliştirilmesi gayesini taşımaktadır. Bu yönüyle de çok kültürlü, çok dilli dokuya sahip Mardin, Hatay, Şanlıurfa, Siirt ve diğer illerde yaşayan Arapların kültür hayatına katkı sunması amaçlanmaktadır.

Sempozyumda Türkiye’de yaşayan Arapların sözlü edebiyatı, lehçeleri ve bu lehçelerin özellikleri, sözvarlığı, etimolojisi ve diğer dillerle etkileşimi, ikidillik-çokdillilik bağlamında dil durumları ve problemleri gibi dilbilim konuları ele alınacaktır. Ayrıca aynı konular, göç vb. nedenlerle yurtdışında örneğin Almanya’da yaşayan Türkiye’li Araplar bağlamında da ele alınabilir. 

Bu tema çerçevesinde olan bildiriler değerlendirilecek ve bildirileri kabul edilenlerin seyahat ve konaklama giderleri karşılanacaktır.

Düzenleme Kurulu

Detaylı Bilgi : http://turkeyarabicsymp.artuklu.edu.tr/

Önceki İçerikKayyu Caillou Arapça Çizgi Film Serisi 19 Bölüm
Sonraki İçerikİlahiyat öğrencilerine Arapçayı mutlaka öğretmeliyiz