İlahiyat Haber

Türkiye Diyanet Vakfı Burs Başvurusu Başladı

 

1- GENEL BURS

Yurtiçinde (K.K.T.C dahil) yükseköğretim kurumlarında okuyan* ve bir üst sınıfa başarısız dersi olmadan geçenler ile bu sene ilk defa eğitime başlayacak öğrencilerden, Vakfımıza müracaat eden ve aşağıda belirtilen puanlama kriterlerine göre 100 üzerinden en yüksek puan alan öğrenciden başlamak suretiyle yapılacak puanlama sıralamasına göre belirlenecek her bir aileden bir öğrenci olmak üzere 2012 – 2013 öğretim yılına mahsus 8 ay süreyle Genel Burs verilecektir.

Şehit Çocuğu, Yetim veya Öksüz Öğrenciler

Gazi Çocuğu olan öğrenciler

Ailesinin ikamet etmiş olduğu İl dışında okuyan öğrenciler

Üniversitede kendisinden başka okuyan kardeşi olan öğrenciler

% 40 ve Üzeri Engelli Öğrenciler

Annesi/Babası Diyanet İşleri Başkanlığı veya Türkiye Diyanet Vakfı Personeli Olan Öğrenciler

İHL Mezunu olup, İlahiyat Fakültesi dışında herhangi bir Yükseköğretimde okuyan Öğrenciler

Hafız Öğrenciler

İHL Mezunu olup, İlahiyat Fakültesinde okuyan Öğrenciler

* Açık öğretim fakültesinin örgün öğretim bölümleri dışında kalanlar, yabancı uyruklu öğrenciler, Askeri/Polis okulları, Master/Doktora ile Uzaktan eğitim programındaki öğrenciler hariç.

 

2- ÖZEL DESTEK BAŞARI BURSU

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakfımızın faaliyetlerine öğrencilik süresince ve mezun olduktan sonra da gönüllü olarak yardımcı olmaları maksadıyla (gerektiğinde bu öğrencilerden uygun görülenler mezun olduktan sonra Vakfımız bünyesinde de istihdam edilebileceklerdir.)

İmam-Hatip Lisesi Mezunu veya Hafız olan öğrencilerden seçilmek kaydıyla, Hukuk, Tıp, Mühendislik (Vakfımızca uygun görülecek Bölümlerden), Mimarlık ve İlahiyat Fakültelerinde öğrenim gören ve üniversiteye ilk defa 2012 yılında kayıt yaptıran öğrenciler içerisinden müracaat edenlerin ÖSYM yerleşme puan sıralamasına göre belirlenecek öğrencilere* (bir üst sınıfa dönem sonu not ortalaması 4 üzerinden 3 – 5 üzerinden 4 – 100 üzerinden 80 ve üzeri puanla geçmek şartıyla) normal öğrenim süresince 8 ay süreyle Özel Destek Başarı Bursu verilecektir.

* Bu öğrencilere özgü Vakfımız ve Şubelerimizce düzenlenecek her türlü faaliyet ve programlara katılmak zorunluluğu bulunmaktadır.

3- LİSANSÜSTÜ – AKADEMİK BURSU

Akademik seviyede eleman yetiştirilmesi maksadıyla,

İmam-Hatip Lisesi Mezunu veya Hafız olup yurtiçinde herhangi bir İlahiyat Fakültesinde Yükseklisans – Master veya Doktora öğrenimlerine ilk defa 2012 yılında kayıt yaptıran ve SGK Kapsamında herhangi bir işte çalışmayan (Din Görevlileri hariç) öğrencilerden;

– Akademik ve Lisansüstü Eğitim (ALES) sınavı başarı puan sıralamasına göre belirlenecek Yükseklisans-Master öğrencilerine burs verilecektir.

(Bu öğrencilerin her kayıt yenileme döneminde öğrenimlerinin devam ettiğini ve SGK Kapsamında herhangi bir işte çalışmadıklarını belgelemeleri gerekmekte olup, bu öğrencilere normal öğrenim sürelerince uzatma olmaksızın toplam 2 yıl üzerinden her yıl 9 ay süreyle ödeme yapılır.)

– YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği İngilizce Yeterlilik Belgesindeki (ÜDS/KPDS gibi) puan sıralamasına göre belirlenecek Doktora öğrencilerine burs verilecektir.

(Bu öğrencilerin her kayıt yenileme döneminde öğrenimlerinin devam ettiğini ve SGK Kapsamında herhangi bir işte çalışmadıklarını belgelemeleri gerekmekte olup, bu öğrencilere normal öğrenim sürelerince uzatma olmaksızın toplam 4 yıl üzerinden her yıl 12 ay süreyle ödeme yapılır)

GENEL BİLGİLER :

a- Müracaatlar 08 Kasım 2012 tarihinde başlayacak olup, 10 Aralık 2012 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir.

b- Müracaatların değerlendirilmesi elektronik ortamda doldurulan formdaki bilgilere göre yapılacağından müracaatların hatasız, eksiksiz, kılavuz’a uygun doldurulması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Aksi halde herhangi bir düzeltme yapılamayacağından konu ile ilgili yazılı ve sözlü talepler dikkate alınmayacaktır.

c- Belirlenen süre içerisinde herhangi bir sebeple elektronik ortamda müracaat yapamayan öğrencilerin yazılı talepleri dikkate alınmayacaktır.

d- Başvuru kılavuzunda açıklanan şartları taşımadığı hâlde müracaat eden öğrencinin isminin aday burs listesinde ilan edilmiş olması öğrenciye kesin burs alma hakkı vermez.

e- Her bir öğrencinin sadece bir defa müracaat hakkı bulunduğundan, aday öğrenciye ait Kimlik bilgileri mutlaka nüfus cüzdanına uygun olması, ayrıca T.C. Kimlik numarasının mutlaka doğru olarak yazılması gerekmektedir.

f- Yapılan değerlendirme sonucunda aday burs kazanan öğrencilerden müracaatlarındaki beyanlara istinaden istenecek belgeler ile elektronik ortamda yapılan müracaatların karşılaştırılması sonucunda aksi bir durumu tespit edilenlerin müracaatları iptal edilecektir.

g- Bursiyerler ile ilgili ihtiyaç duyulması halinde bilgilendirme ve yazışmalar e-mail adresinden yapılacağından, müracaat formundaki mail kısmını mutlaka doldurmanız gerekmektedir.

h- Müracaat ettikten sonra müracaat tarihleri arasında başvuru güncellemesi yapabilirsiniz.

ı- Hesap numaraları öğrencilerin kendi adlarına olması gerekmektedir. (Velisi veya başkası adına açılan hesap numarası olmayacaktır.)

(Visa veya başka bankalara ait hiçbir hesapmarası yazılmayacaktır. Yazılması halinde burs hakkı kazanılsa dahi ödeme yapılamayacaktır.)

SONUÇLAR: Değerlendirme sonuçları Aralık 2012 ayı içerisinde www.diyanetvakfi.org.tr adresinde ilân edilecektir.

Bursa başvuru yapmak için tıklayın.

İlgili Makaleler