İlahiyat Okuyanlara Müjde

2007

Hatırlanacağı üzere, 07 Temmuz 2017 tarihli haberimizde, Yükseköğretim Kurulu, İlahiyat/İslami İlimler/İslam ve Din Bilimleri Fakültelerinde pedagojik formasyon derslerinin tekrardan lisans eğitimi içerinde verilmesine karar vermişti.

Ayrıca, söz konusu kararda halen adı geçen fakültelerde eğitimlerine devam eden hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri için de formasyon derslerinin lisans eğitimi içerisinde verilebileceği ifade edildi.

Aradan geçen kısa sürede ilgili fakültelerden ve öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine, koşulları uygun olan fakültelerde halen lisans eğitimine devam eden 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri için de lisans programı içine dahil edilerek ve/veya (öğretmenlik uygulaması dersleri hariç) bazı derslerin yaz döneminde verilmek üzere düzenlenebilmesi Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülerek üniversitelere resmi yazı gönderilmiştir.