Diyanet isleri Baskanligi

Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilsin

 

Mali konularla ilgili taleplerini konfederasyonlar düzeyinde dile getiren sendikaların hizmet kollarına ilişkin teklifleri ve komisyon çalışmaları, salı ve çarşamba günü toplu sözleşme masasında yapılacak görüşmelerde değerlendirilecek.

Sendikaların talepleri hizmet kollarının özelliklerine göre çeşitlilik gösterdiği gibi birçok ortak talep de bulunuyor. Ortak talepler arasında maaşların insan onuruna yaraşır düzeye çekilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ek ödeme ve mesai uygulamasındaki farklılıkların giderilmesi gibi konular yer alıyor.

Toplu sözleşme görüşmelerde ”yetkili sendika” olarak hükümete taleplerini ileten bazı sendikalar ve hizmet kollarına ilişkin beklentilerinden bazıları şöyle:

“DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU’NDA MASÖR KADROSU İHSAS EDİLSİN”
Kültür Sanat-Sen (KESK): 

-Sanat kurumlarında misafir sanatçı istihdam edilen ve aralıksız 2 yıl sözleşmeleri yenilenen personel, istekleri halinde, sınavsız görev yaptığı pozisyonun sözleşme görev unvanına atansın. 

-Performans değerlendirme kriteri, uygulamasına son verilsin. 

-Baletlerin ve Devlet Halk Dansları Topluluğu erkek dansçıları, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar, askere celp ve sevkleri tehir edilsin.

-Sanat kurumlarında çalışan sözleşmeli personelin, çalışma saatlerine uygun esneklikte çocuk bakım evleri oluşturulsun. 

-Tüm sahnelerde, oyun saatlerinde sağlık görevlisi bulundurulsun. 

-Devlet Halk Dansları Topluluğu’nda masör kadrosu ihdas edilsin. 

-Kamu görevlilerinin çalışma alanlarında kameralarla izlenmesi uygulamasına son verilsin.

“YANGINDA VEFAT EDEN İTFAİYE ÇALIŞANLARI ŞEHİT SAYILSIN”
Bem-Bir-Sen (Memur-Sen):

-Eşine şiddet uygulayan çalışanlar, sosyal denge tazminatı sözleşmesinden faydalanmasın.

-Zabıta çalışanlarının güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınsın. 

-Belediye çalışanlarının aylıklarını zamanında alabilmeleri için gerekli bağlayıcı tedbirler alınsın ve genelgelere uymayanlar hakkında derhal yasal işlem başlatılsın. 

-İtfaiye ve acil afet birimlerinde ”kurbağa adam” su altı arama kurtarma ekiplerinde görev yapan personele, dalış tazminatı verilsin. 

-Yangın başta olmak üzere, görev başında vefat eden itfaiye çalışanları şehit sayılsın. 

“NÖBET VE İCAP NÖBETİ ÜCRETLERİNDE SAAT SINIRLAMALARI KALDIRILSIN”
Bem-Bir-Sen (Memur-Sen):

-Tüm kurumlarda çalışanların 0-6 yaş grubuna giren çocukları için kreş açılsın. Günün 24 saati hizmet devamlılığı olan kurumlardaki kreşler 24 saat hizmet versin. 

-112 acil sağlık hizmetleri özellikli birimler kapsamına alınsın.

-Döner sermayeler ayın 15’inde maaşla birlikte dağıtılsın. 

-Nöbet ücretleri iki katı oranında arttırılsın. 

-Nöbet ve icap nöbeti ücretlerinde saat sınırlamaları kaldırılsın. 

-14 Mart Tıp Bayramı’nda en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 250’si oranında ikramiye verilsin. 

-Şiddete maruz kalan sağlık çalışanının talebi üzerine, çalıştığı kurum amiri tarafından Cumhuriyet Savcılığı’ndan, şiddeti uygulayanlar hakkında kamu davası açılması istensin. 

“ÖĞRETİM ELEMANLARI, FİKİR VE GÖRÜŞLERİNİ ÖZGÜRCE DİLE GETİREBİLSİN”
Eğitim bir-Sen (Memur-Sen):

-Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm kamu görevlilerine, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 250’si oranında ikramiye ödensin. 

-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı atölye ve meslek dersleri öğretmenlerine ve öğrencilerine, iş kazalarına karşı ferdi kaza sigortası yaptırılsın. 

-Bakanlık kadrolarında, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan en az 5 yıl süreyle fiilen öğretmenlik yapmış yüksek lisans mezunlarına uzman öğretmen, doktora mezunlarına başöğretmen unvanı verilsin. 

-Eş durumu ve öğrenim durumu nedeniyle özür grubu yer değiştirmeleri, şubat ve ağustos aylarında olmak üzere yılda en az 2 kez gerçekleştirilsin. Sağlık durumu, genel ve özel hayatı etkileyen sebepler nedeniyle özür grubu yer değiştirmeleriyse süre şartına bağlanmaksızın yapılsın. 

-Öğretim elemanları hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın her ortamda fikir ve görüşlerini özgürce dile getirebilsin. 

“PERFORMANS/PUANLAMA SİSTEMİ TAMAMEN KALDIRILSIN”
Toç-Bir-Sen (Memur-Sen): 

-Orman yangını, kaçakçılıkla mücadele, orman zararlılarıyla mücadele, zirai mücadele, süne mücadelesi, zoonoz hastalıkları, laboratuvar ortamında kimyasal maddelerle etkileşim içinde bulunma gibi görevlerde çalışan personele, yılda en az 2 ay fiili hizmet tazminatı verilsin. 

-Orman yangınlarının sevk ve idaresinde, teknik personel, ilk müdahale ekibi ve hazır kuvvetlerin yangın bölgesine havadan sevk edilmesinde, havadan keşif ve kontrol amaçlı gözetleme, orman zararlılarına havadan müdahale gibi hizmetlerin yürütülmesinde görevlendirilecek personel, uçuş tazminatından faydalandırılsın. 

-4/B’li personelin ücretlerini etkileyen performans/puanlama sistemi tamamen kaldırılsın. 

-Gıda denetim hizmetlerini ifa eden bakanlık personelinin güvenliğinin sağlanabilmesi için ”Gıda Polisi” uygulamasına geçilsin. 

“MÜFTÜLERE DE RESMİ NİKAH KIYMA YETKİSİ VERİLSİN”
Diyanet-Sen (Memur-Sen):

-Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki imam-hatip ve müezzin kayyımlar, diğer memurlar gibi haftada 2 gün tatil yapsın. 

-Öğrenci sayısı 30 ve üzeri Kur’an kurslarına aşçı, hizmetli ve kaloriferci gibi personel verilsin. 

-Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an kursları tablet ve akıllı tahta projelerinden yararlandırılsın.

-Hastanelerde yatarak tedavi gören hastalara, huzurevi, cezaevi, sığınma evi ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalanlara dini ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara moral vermek amacıyla din görevlisi kadrosu tahsis edilsin. 

-Müftülere de resmi nikah kıyma yetkisi verilsin. 

-Her camiye bir imam-hatip ve müezzin-kayyım olacak şekilde en az iki görevli kadrosu tahsis edilsin. 

“KALORİFERCİLERE YOĞURT, SÜT VERİLSİN”
Türk Büro-Sen (Türkiye Kamu-Sen):

-Askerlik ya da doğum yapması nedeniyle ücretsiz izne ayrılan kamu görevlilerinin sosyal güvenlik primleri kurumları tarafından ödensin. 

-Kaloriferci, arşiv memuru, ambar memuru gibi görevde çalışanlara, kimyasal atıkla yüz yüze olmaları nedeniyle yoğurt, süt verilsin. 

-Kamuda verimliliğin artırılması amacıyla kurum tabipliklerinde psikolog görevlendirilsin. 

-Gümrük ve muhafaza çalışanlarının 12/12 ve 24/24 saat dilimlerinde çalıştırılmasına son verilsin. 

-Kaptan, gemici ve makinistlere, görevleri esnasında can güvenliğini sağlayabilmeleri amacıyla silah verilsin. 

-Gümrük ve muhafaza çalışanlarının can ve mal emniyeti teminat altına alınsın.

AA

İlgili Makaleler