İlahiyat Haber

Modern Türkiyede Medrese Geleneği Tartışılıyor

Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak dört dilde hazırlanacak sempozyumda “Medreseler”, “Medreselerde Eğitim-Öğretim”, “Modernleşme Sürecinde Medreseler”, “Medreselerin Mevcut Durumu ve Geleceği” başlıklı konular tartışılacak. Hazırlıklarına 1 Ocak 2012 itibariyle başlanan sempozyum, 5-7 Ekim 2012 tarihinde Muş’ta gerçekleştirilecek.

Sempozyumun her aşamasıyla ilgilenen Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç “Üniversite olarak Türkiye’nin ihtiyacı olan bilimsel çalışmaları öncelemeye, desteklemeye ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu sempozyumla İlahiyat Fakültemizin kendi alanına önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz. Hedefimiz, bugüne kadar tartışılmayan bir konuyu uluslararası bir katılımla ele almak. Sempozyum münasebetiyle üniversitemiz, dünya çapında şöhrete sahip ilim adamlarını misafir edecek.” şeklinde konuştu.

Sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise “Türkiye’de ilk defa bu boyutta tartışılacak olan bir konuyu gündeme taşımak suretiyle üniversitelerin, bulundukları bölgenin sosyo-kültürel yapısına dair çalışmalar yapması gerektiği yönündeki sorumluluklarını yerine getirdiklerini ve devlet-halk bütünleşmesi adına bu sempozyumun önemli sonuçlar doğuracağını” ifade etti.

Üniversite yönetiminin sürecin başından beri vermiş olduğu desteğe teşekkürlerini sunan Polat, sempozyumun önemine yönelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhuriyetin ilanından sonra Tevhid-i Tedrisat ile eğitimi tek elde toplamaya dönük adımlar dağınık durumdaki eğitim kurumlarının müfredatını belli bir çerçeveye yerleştirmiş ise de cins kafaların yetişmesine imkân veren bir yapıya ve programa sahip bağımsız eğitim kurumlarının sonunu getirmiştir. Özellikle dinî ilimlerde tebarüz eden bazı medreselere süreç içinde tırpan vurulması, mevcutların da bir zaman sonra devlet ideolojisine paralel bir eğitime mecbur ve mahkûm edilmesi, dindar halk kesimlerinin, resmî okullardansa gayri resmî medreselere rağbet etmesine yol açmıştır. Dinî kurumların devlet işleyişine ve devlet kurumlarına, devletin de din işlerine müdahale etmemesi anlamına gelen laiklik ilkesinin devleti yönetenlerce benimsenmesinden sonra Türkiye’de devlet erki ile temelden bir çatışma içerisine düş(ürül)en medreseler, bugüne kadar maruz kaldığı muameleye ve maddî-manevî pek çok zorluğa, arkasındaki halk desteği sayesinde tahammül edebilmiştir…

Devleti kuran iradenin medreselere önyargılı yaklaşımı, medreselerin de devlet eliyle kurulan dinî müesseselere farklı bakmasına yol açmıştır. Çünkü Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana devlet erkinin dindarları kontrol altında tutma arzusu, din eğitimini kontrol altına alma arzularını da kışkırtmış ve bu iştihayı tatmin için İmam-Hatip Liseleriyle İlahiyat Fakülteleri kurulmuştur. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, dünyanın ve Türkiye’nin geldiği noktada hem devlet eliyle kurulan dinî müesseseler hem de devlet ideolojisinin yan baktığı medreseler, müşterek platformlarda buluşmaya, düne nispetle bugün çok daha yakındır. Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığı gibi resmî kurumların medreselerle resmî, gayri resmî düzeyde kurmaya başladığı ilişkiler, bu kaçınılmaz buluşmanın müjdecisi mahiyetindedir. Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak düzenlemiş olduğumuz, ‘Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler’ başlıklı uluslararası bu sempozyumda, medreselere karşı geç kalmış bir görevin ifası olarak görülmelidir. Umarız bu adımın arkası gelir ve daha özel başlıklar taşıyan sempozyumlar, paneller, forumlar, konferanslar, seminerler, kitaplar, dergiler ve diğer akademik çalışmalar yoluyla medreseler Türkiye’deki entelijansiyanın gündemine girer.”

Sempozyum Düzenleme Kurulu ile Bilim ve Danışma Kurulu da kendi alanında seçkin ilim adamlarından oluşuyor. Muhammed Umara, Tarık Ramazan, Haydar Hubbullah, Muhammed Reşid Reyyan, Vasim Memmedeliyev gibi uluslarası şöhretin yanı sıra Türkiye’den de pek çok ilim adamı sempozyuma destek verecek.

Sempozyumla ilgili dikkat çeken bir diğer dikkat nokta ise Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 4 dilde sunum yapılacak olması. Sempozyumla ilgili duyuruların anlık yayımlandığı web sayfası da dört dilde yayına başladı. Sempozyumla ilgili her türlü bilginin yer aldığı web sayfasına http://www.alparslan.edu.tr/ilahiyatsempozyum adresinden ulaşılabilir…

 

İlgili Makaleler