İlahiyat Haber

İlahiyat Dekanları İlitamı Tartışacak


Her sene bir ilahiyat fakültesinde yapılan “İlahiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı”nın 18. si,  06-07 NİSAN 2012 tarihlerinde, Diyarbakır’da Dicle üniversitesi ilahiyat fakültesinde yapılacaktır. YÖK. Başkan vekili sayın Prof. Dr. Yekta SARAÇ hocamızın da katılacağını ifade ettiği Toplantı münasebetiyle, ilahiyat fakülteleri ile ilgili konuların tartışılmasının yanında,

 “Türkiye’de Sosyal Barışın Tesisinde Din Eğitim ve Öğretiminin yeri ve İlahiyat Fakültelerinin Rolü” konusunun işleneceği bir sempozyum da düzenlenecektir. Sempozyumda, 
1) Prof. Dr. Ali ERBAŞ (Diyanet İşleri Başkanlığı – Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü)     
2) Prof. Dr. İrfan AYCAN (Din Öğretimi Genel Müdürü)
3) Prof. Dr. Yavuz ÜNAL (Samsun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı)
4) Prof. Dr. Yasin AKTAY  (Sosyolog)
hocalarımız birer tebliğ sunacaklardır. Dekanlarımızın tartışma ve değerlendirmelerinden sonra tebliğlerin bir kitap şeklinde basılması düşünülmektedir.  Sayın dekanlarımızın da görüş ve katkıları, konuya zenginlik kazandıracaktır.

DEKANLAR TOPLANTISI KATILIMCILARINA

1. 06-08 NİSAN 2012 tarihlerinde Diyarbakır’da yapılacak 18. dekanlar toplantısı ile ilgili program aşağıda belirtilmiştir. Gerektiği takdirde, programda küçük değişiklikler yapılabilecektir. 07. 04. 2012 tarihinde yapılacak Dekanlar toplantısında

İlahiyat fakültelerinin genel sorunları,

özellikle İlahiyat fakültelerinde okutulan ders kitapları,

Seçmeli dersler ve bunlarla ilgili ders kitapları,

İLİTAM programı ile ilgili sorunlar,

Bologna sürecine paralel olarak oluşturulan müfredat programı gibi konuların tartışılmasında

ve bu konuların yeniden gözden geçirilmesinde yarar olduğu düşünülmektedir.
.

Prof. Dr. Abdulkerim ÜNALAN
DEKAN 

PROGRAM:
1. 06. 04. 2012 CUMA (Sabah)
08.30 – 09. 30:  Sabah kahvaltısı (konaklama mahallinde)
09.30 – 10. 00: Program yerine intikal
10.00 – 11. 30: Açılış, protokol konuşmaları.
11.30 – 14. 00: Ara (Cuma namazı, öğle yemeği)

2. 06. 04. 2012 CUMA (Öğleden Sonra)
14.00 – 16.00: Sempozyum (kongre merkezi)
18.00 – 19.30: Yemek
19.30 – 21.30: Program (kongre merkezi)

3. 07. 04. 2012 CUMARTESİ (Sabah)
08.00 – 09.00 kahvaltı (konaklama mahalli)
09.00 – 12.00: Dekanlar toplantısı (Kongre merkezi)
12.00 – 13.00: Yemek.

4. 07. 04. 2012 CUMARTESİ (Öğleden Sonra)         
13.00 – 18.00: Şehir içi gezi (tarihi yerler)
18.00 – 18.—: Yemek

5. 08. 04. 2012 PAZAR (Sabah)
08.00 – 09.00 kahvaltı (konaklama mahalli)
09.00 – Tarihi Eğil ilçesine tarihi yerleri ziyaret etmek üzere hareket

İlgili Makaleler