Mecrurlar

Mecrurlar Arapça Gramer Dersleri

  • ( مَجْرُورَاتٌ) Mecrurlar Hk’da derlenen genel bilgiler :
  • Ellah Teala, her kelimenin hâlini i’râb ile ortaya çıkartır. Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler’deki son harfi esre_hareke alan kelime, bir varlıktır. Bu varlıklar genel olarak “KESRE” ismi ile isimlerir. Bu varlıkların hâl’i de “MEKSUR veya MECRUR hâli” ismiyle isimlenir. Ellah Teala’ya teslim olma makamıdır.
  • MEKSUR’de, kendisinin Ellah Teala yanında eksikliğini anlama hâl’i saklıdır. MECRUR’da ise, kendisinin Ellah Teala yanında eksikliğini gönül hoşluğu ile kabul etme hâl’i saklıdır.
  • Mecrur isim, kendisinde muzâfun ileyh alâmeti (kesre, fetha, ya) olan isimdir. Muzâfun ileyh; (a) Lafzi, (b) Takdiri, (c) Murad olan harficer (Zâhir veya mukadder) vasıtasıyla kendisine bir şey NİSBET edilen her bir isimdir.
  • Muzaf’ın şartı, tenvin ve onun yerine geçen tesniye ve cemi nunlarından soyulmuş bir isim olmasıdır.
  • Harficer takdiri ile olan izafet, mânevi (mâna ile ilişkili) olup muzaf’a, tariflik veya tahsislik kazandırır.
  • Harficer takdiri ile olan izafet, lafız ile ilişkili olup, tenvinin, tesniye ve cemi nunlarınun düşmesi ile lafızda tahfiflik sağlayandır.