Müstesna -İstisna Arapça Gramer Dersleri

  İstisna: istisna edatından sonra gelen müstesnanın, bu edattan önce gelen müstesna minhunun tâbi olduğu hükmün dışında bırakılmasıdır. Bu nedenle ( إِلاَّ ) lafzında, (حَقَّقْتُ yerine getirmek, yapmak, ..yi gerçekleştirmek veya incelemek veya araştırmak) kelimesinin zıttı olan mânalar saklıdır. ( إِلاَّ ) nin bu görevi yapabilmesi için: (a) isminin ve haberinin nekre olması, (b) haberinin isimden önce gelmemesi,...

Mecrurlar Arapça Gramer Dersleri

( مَجْرُورَاتٌ) Mecrurlar Hk'da derlenen genel bilgiler : Ellah Teala, her kelimenin hâlini i'râb ile ortaya çıkartır. Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler'deki son harfi esre_hareke alan kelime, bir varlıktır. Bu varlıklar genel olarak "KESRE" ismi ile isimlerir. Bu varlıkların hâl'i de "MEKSUR veya MECRUR hâli" ismiyle isimlenir. Ellah Teala'ya teslim olma makamıdır. MEKSUR'de, kendisinin Ellah Teala yanında eksikliğini anlama hâl'i saklıdır....

İzafet Tamlaması Muzaaf Muzafun İleyh Arapça İsim Tamlaması

  İsim Tamlaması, Lafzî olan izâfet, Mânevi olan izâfet, Muzâf ve Muzâfun ileyh, Hakkında derlenen bilgiler : İsim Tamlaması ; iki veya daha fazla ismin birleşerek tek bir şey ifade etmesidir. İsim tamlaması cümlede; mübtedâ, haber, fâil ve mef’ul olarak görev alabilir. Önüne Harf-i cer gelebilir. Zincirleme isim tamlamasında, elif-lâm takısını veya tenvini en sondaki isim alır, ortadakiler bir...