Arapça GramerArapça Sarf Kelime BilgisiMazi Fiil

Mazi Fiil Çekim Tablosu


MÂZÎ FİİL ÇEKİM TABLOSU

 

Sona eklenen    zamir

Fiil-i Mâzî

Manası

Gramer kaidesine göre deyimi

 

 

نَصَرَ

Yardım etti Müfred müzekker gâib
 

ا

نَصَراَ

İkisi yardım etti Tesniye müzekker gâib
 

وُا

نَصَرُوا

Yardım ettiler Cemi müzekker gâib
 

تْ

نَصَرَتْ

Yardım etti Müfred müennes gâibe
 

تَا

نَصَرَتَا

İkisi yardım etti Tesniye müennes gâibe
 

نَ

نَصَرْنَ

Yardım ettiler Cemi müennes gâibe
 

تَ

نَصَرْتَ

Yardım ettin Müfred müzekker muhatap
 

تُمَا

نَصَرْتُمَا

İkiniz yardım ettiniz Tesniye müzekker muhatap
 

تُمْ

نَصَرْتُمْ

Yardım ettiniz Cemi müzekker muhatap
 

تِ

نَصَرْتِ

Yardım ettin Müfred müennes muhâtaba
 

تُمَا

نَصَرْتُمَا

İkiniz yardım ettiniz Tesniye müennes muhâtaba
 

تُنَّ

نَصَرْتُنَّ

Yardım ettiniz Cemi müennes muhâtaba
 

تُ

نَصَرْتُ

Yardım ettim Müfred mütekellim vahde
 

نَا

نَصَرْنَا

İkimiz yardım ettik Tesniye mütekellim
 

نَا

نَصَرْنَا

Yardım ettik Cemi mütekellim
           

Tablo hali:

نَصَرُوا

نَصَراَ

نَصَرَ

نَصَرْنَ

نَصَرَتَا

نَصَرَتْ

نَصَرْتُمْ

نَصَرْتُمَا

نَصَرْتَ

نَصَرْتُنَّ

نَصَرْتُمَا

نَصَرْتِ

 

نَصَرْنَا

نَصَرْتُ

 

İlgili Makaleler