Leyse Fiilinin Çekimi ليس

5292

Leyse Fiilinin Çekimi ليس

ليس (leyse) fiilinin çekimi
(  لَيْسَ  Leyse : değil ) Fiili, arap grameri kitaplarında (kane ve kardeşleri) başlığı altında bulunur. İsimle başlayan cümlelerin başına gelir. Şimdiki zaman ve emir çekimi yoktur.
DEĞİL
  هُمْ لَيْسُوا   3  هُمَا لَيْسَا  2  هُوَ لَيْسَ  1 Gâib
(Hum leysû) (Humâ leysâ) (Huve leyse)  (erkek)
Onlar değiller (erkek) O ikisi değil (erkek) O değil (erkek)
   هُنَّ لَسْنَ   6 هُمَا لَيْسَتَا  5    هِيَ لَيْسَتْ  4 Gâibe
(Hunne lesne) (Humâ leysetâ) (Hiye leyset)  (bayan)
Onlar değiller (bayan) O ikisi değil (bayan) O değil (bayan)
أَنْتُمْ لَسْتُمْ  9  أَنْتُمَا لَسْتُمَا  8 أَنْتَ لَسْتَ  7 Muhatab (erkek)
(Entum lestum) (Entumâ  lestumâ) (Ente leste)
Siz değilsiniz (erkek) Siz ikiniz değilsiniz (erkek) Sen değilsin (erkek)
أَنْتُنَّ لَسْتُنَّ  12 أَنْتُمَا لَسْتُمَا  11 أَنْتِ لَسْتِ  10 Muhataba (bayan)
(Entunne lestunne) (Entumâ lestumâ) (Enti lesti)
Siz değilsiniz (bayan) Siz ikiniz değilsiniz (bayan) Sen değilsin (bayan)
نَحْنُ لَسْنَا  15 نَحْنُ لَسْنَا  14 أَنَا لَسْتُ  13 Nefsi mütekellim
(Nahnu lesnâ) (Nahnu lesnâ) (Ene lestu) (cinsiyet farkı yok)
Biz  değiliz Biz ikimiz değiliz Ben değilim
Arapça (değil) ifadesinden sonra bir isim kullanılır. Ve bu isim mansub olarak gelir. Yani:
1. Eğer isim tekil ise : sonu (üstünlü) olur.
هُوَ لَيْسَ مُدَرِّسًا
Huve leyse muderrisen.
O, öğretmen değil.                                  (bir erkekten bahsediliyor)
2. Eğer isim ikil ise, sonu (eyni) şeklinde gelir.
هُمَا لَيْسَا مُدَرِّسَيْنِ
Humâ leysâ muderriseyni.
O ikisi, öğretmen değil.                          (iki erkekten bahsediliyor)
3.  Eğer isim, kurallı eril çoğul  (sonunda vav-nun olan çoğul) ise, sonu (îne) şeklinde gelir.
هُمْ لَيْسُوا مُدَرِّسِينَ
Hum leysû muderrisîne.
Onlar öğretmen değiller.          (3 veya daha fazla erkekten bahsediliyor)
4. Eğer isim, kurallı dişil çoğul ise (sonunda elif-te olan çoğul), sonu (âtin) şeklinde gelir.
هُنَّ لَسْنَ مُدَرِّسَاتٍ
Hunne lesne muderrisâtin.
Onlar öğretmen değiller.         (3 veya daha fazla bayandan bahsediliyor)