Ana Sayfa Haber İlahiyat Haber Lemeat Ekseninde İslamofobya Sempozyumu Düzenleniyor

Lemeat Ekseninde İslamofobya Sempozyumu Düzenleniyor

43269

İslamofobya Sempozyumu 30 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak
Risale Haber-Haber Merkezi
 
Üsküdar Üniversitesi, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı “Lemaat ekseninde, ‘İslamofobya’ Sempozyumu” düzenleyecek.
 
İslam ülkeleri ile batı dünyasının gündeminden düşmeyen bir konu olan İslamofobya Sempozyumu 30 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak. Yerli ve yabancı çok sayıda bilim adamının katılacağı konferansta konu enine boyuna ele alınacak.
 
Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile Akademik Araştırmalar Vakfı Başkanı, Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Gürbüz Aksoy bilim adamlarına ortak bir çağrıda bulundular.
 
İslamofobyanın, İslam’a ve Müslümanlara karşı duyulan temelsiz korku ve hoşgörüsüzlüğün yol açtığı ayırımcı ve dışlayıcı uygulamaları kapsayan bir bakış açısı ve dünya görüşünü ifade ettiğini vurgulandığı açıklamada, şu görüşler yer aldı:
 
“İslam üzerinden geliştirilen olumsuzlamanın somut muhatabı, bu inancın taşıyıcıları olan Müslümanlar olmaktadır. İslamofobya’nın konusu olan İslam korkusu ve nefreti ise 1.6 milyar insanı ilgilendiren, dolayısıyla küresel barışla doğrudan ilintili bir konudur. Özellikle Avrupa ülkelerinde, Müslüman nüfusun önemli bir kesimi kayda geçmeyen İslamofobik uygulamaların kurbanıdır. Bu durum Müslümanların yaşadıkları topluma entegrasyon sürecini olumsuz etkilemekte, onların insan ve vatandaşlık haklarını kullanmasını engellemekte ve Müslüman dünyadaki Batı karşıtlığına olgusal bir zemin sunmaktadır. Irkçılığın ve yabancı düşmanlığının modern biçimlerinden biri olarak İslamofobya, bir inanç olarak İslam’ı şeytanlaştıran, Müslümanları ötekileştiren, medeniyetler çatışmasını körükleyen, devletlerarası sistemin barışını dinamitleyen, kitlesel manipulasyonları kolaylaştıran, bu yüzden de küresel olarak mücadeleyi gerektiren bir insan hakları olgusudur.
 

Üsküdar Üniversitesi, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı işbirliği ile

Üsküdar Üniversitesi, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı “Lemeat ekseninde, ‘İslamofobya’ konferansı” düzenleyecek.

İslam ülkeleri ile batı dünyasının gündeminden düşmeyen bir konu olan İslamofobya konferansı 
30 Haziran 2012 Cumartesi günü İstanbul’da yapılacak. Yerli ve yabancı çok sayıda bilim adamının katılacağı konferansta konu enine boyuna ele alınacak.

Konferansın ana başlıkları şöyle:

I. Neden Avrupa: İslamofobyanın Ortaya Çıkışı Ve Tarihselliği

II.Tanımı, Statüsü Ve İslamofobiya Etrafındaki  Bazı Tartışma Konuları

III. İslamofobyanın Sebepleri Ve Tezahürleri

IV.  Yerli İslamofobya
 
V.İslamofoblar Ne İstiyor?

VI.  İslamofobyanın Sonuçları Ve İslamofobya İle Mücadele.


Sempozyuma Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Amerika, Hollanda, Fransa, Suudi Arabistan, Kıbrıs, 
Filipinler, Rusya, Pakistan, Alman ve Mısır’dan da katılımcılar olacak.

Uluslararası İslamofobya Sempozyumuna Kabul Edilen Bildiriler

1. Dr. Duran Akbulut, “İslamofobya ve Batıda İslam Düşmanlığı”, İNGİLTERE-TÜRKİYE

2. Ass.Prof. Dr. Mucahit BİLİCİ, “Batı, İslamophobıa ve Dinlerarası Diyalog”, ABD-TÜRKİYE

3. Doç. Dr. Özcan HIDIR, Günümüzde Batı’da İslamofobya’nın en önemli tezâhürü olarak “Hz. Peygamber karşıtlığı”, HOLLANDA-TÜRKİYE

3. Prof. Dr. Bunyamin DURAN, “İslamofobi- sekülerleşme-aydınlanma ilişkisinin sosyo-psikolojik geri planı”, TÜRKİYE

4. CEMAL UŞŞAK,  TÜRKİYE

5. İsmail KIRAN, İslamofobya: Batı’da İslam’ın “Öteki”leştirilmesi ve “Avrupa İslamı”, FRANSA-TÜRKİYE

6. Doç. Dr. Murat TÜMAY, “Ulusal ve Uluslararası Mahkeme Kararlarında İslamofobya Örnekleri: Avrupa  İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesi İlgili Kararları”, TÜRKİYE

7. Ass. Prof. Dr. Nezir AKYEŞİLMEN, “İslam, Demokrasi ve İnsan Hakları”, İNGİLTERE-TÜRKİYE

8. Dr. Furkan AYDINER, “11 Eylül’den Önce ve Sonra Amerika’da İslamofobia”, SUUDİ ARABİSTAN-TÜRKİYE

9. Doç. Dr. Ertan EFEGİL, “İslam’ın Uluslararası İlişkiler Anlayışı “,TÜRKİYE

10. Yusuf ALTUNOK, “Kafkasya’da İslamofobya”, TÜRKİYE

11. Prof. Dr. Hüseyin YAŞAR, “İslamofobyanın Tarihsel Kökleri ve İlk Öncüleri”, TÜRKİYE     

 

Üsküdar Üniversitesi, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı “Lemaat ekseninde, ‘İslamofobya’ Sempozyumu” düzenleyecek.

İslam ülkeleri ile batı dünyasının gündeminden düşmeyen bir konu olan İslamofobya Sempozyumu 30 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihlerinde uluslararası katılımla İstanbul’da yapılacak.
Sempozyumun kurulları şu isimlerden oluşuyor:
 
Sempozyum Onursal Başkanı
Prof. Dr. Nevzat TARHAN(Üsküdar Üniversitesi Rektörü)
Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Gürbüz AKSOY(Akademik Araştırmalar Vakfı Başkanı)
Düzenleme Kurulu
Prof.Dr.Yasin AKTAY(Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı)
Prof.Dr.Mehmet AYBAK(Dicle Üniversitesi)
Prof.Dr.Hamit OKUR(İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Serdar Bedii OMAY(Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR(Gazikent Üniversitesi Rektörü) 
Prof. Dr. Adnan YÜKSEL(Bezmiâlem Üniversitesi Rektörü)     
Prof.Dr.Mehmet ZELKA(Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Dr. İsmail BENEK (Risale Akademi)
 
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ (Rotterdam İslam Üniversitesi)
Prof. Dr. Servet ARMAĞAN   (İstanbul Üniversitesi E.)
Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi )
Prof.Dr.Mazhar BAĞLI(Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet BEDİR  (Bozok Üniversitesi )
Prof. Dr. Bünyamin DURAN(Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Mümtazer TÜRKÖNE(Gazi Üniversitesi E.,)
Prof. Dr. Adnan ÖMERUSTAOĞLU(Üsküdar Üniversitesi)
Prof. Dr. Himmet UÇ (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüseyin YAŞAR(9 Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Suat YILDIRIM (Marmara Üniversitesi )
Ass.Prof.Dr. Mücahit BİLİCİ(John Jay College City University of New York)
Ass.Prof.Dr. Zeki SARITOPRAK(John Carroll University)
Doç.Dr. Kadir CANATAN(Balıkesir Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet YILDIZ(TOBB Üniversitesi)
Önceki İçerikCami Namazdan Sonra Okuma Merkezi Olsun
Sonraki İçerikMüfteriler ve İlahiyat Fakültelerimiz