İzhar

Keen-i Muhaffefe

و تُخَفَّفُ كَأَنَّ فَتُلْغَى على الأفْصَاحِ، نحو: كَأَنْ ثَدْيَاهُ حُقَّانِ

و تُخَفَّفُ tahfif edilir, كَأَنَّ ismini nasb, haberini raf eden edatlardan olan كَأَنَّ harfi, yani كَأَنَّ kendisinde bulunan meftuh nun harfi hazf edilerek tahfif edilir ve كَأَنْ şeklinde söylenir. كَأَنَّ tahfif edilip كَأَنْ olunca, فَتُلْغَى ilga edilir, yani كَأَنَّ manasından ilga edilir, artık manası değişecek, bu amelden ilga edilmesi; على الأفْصَاحِ fesahat üzeredir, yani en fasih söze binaen ameli iptal edilir. Misal; كَأَنْ ثَدْيَاهُ حُقَّانِ  “Sanki onun iki göğüsü hokka gibidir” Bu beyitin tamamı; وَ صَدْرٍ مُشْرِقِ النَحْرِ &  كَأَنْ ثَدْيَاهُ حُقَّانِ وَ صَدْرٍ bir çok göğüsler vardı, مُشْرِقِ parlaktır, النَحْرِ boğaz kısmı, كَأَنْ sanki, ثَدْيَاهُ o iki göğüs, حُقَّانِ hokka gibidir.

İlgili Makaleler