İSMİ TASGÎR

40347

İSM-İ TASGÎR
İsm-i tasgîr kategorisi isimlerde küçültme kategorisidir. Bu kategoriyi
Türkçede +cık/+cik, +cığaz/+ciğez ekleriyle teşkil ederiz. Bunlar aynı zamanda
sevgi, şefkat, küçümseme, hakaret gibi anlamlar da içerirler. İsm-i tasgîr
kategorisini oluşturan vezinlerden fu’ayl فعيل vezni Osmanlı Türkçesinde daha
sık kullanılmıştır. Fu’ayl فعيل vezninde ortadaki ye ( ی) harfi ekleme harftir:
عبد abd “kul”  عبيد ubeyd “kulcuğaz, kölecik”;
حسن hasen “güzel”  حسين hüseyn “Hasancık” vs.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here