İlahiyat Haber

Din Dersi Zorulu Olmaktan Çıkıyor Mu ?

 

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, İlköğretim Arapça (4-8.sınıflar) Dersi Öğretim Programının 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 4-5., 2013-2014 öğretim yılından itibaren ise 6-8. sınıflarda uygulanmasının kabul edildiğini açıkladı. 

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Bakanlar Kurulunca 8 Nisan 2010 tarihinde alınan bir kararla Arapça dersinin de İngilizce, Fransızca, Rusça gibi yabancı dil olarak örgün eğitim kurumlarında okutulmasının kararlaştırıldığını belirterek, şöyle dedi: 

“Bu çerçevede Talim ve Terbiye Kurulunun 29 Eylül 2011 tarihli ve 141 sayılı kararı ile İlköğretim Arapça (4-8. sınıflar) Dersi Öğretim Programının 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 4-5. sınıflarda, 2013-2014 öğretim yılından itibaren ise 6-8. sınıflarda uygulanması kabul edilmiştir.” 

-“DİN DERSİ ÖĞRETİMİNİ ZORUNLU OLMAKTAN ÇIKARILMASI DÜŞÜNÜLMEKTE MİDİR?”- 

Öztürk’ün, “Okullarda din dersi öğretimini, zorunlu olmaktan çıkarılması düşünülmekte midir?” sorusuna da Milli Eğitim Bakanı, şu yanıtı verdi: 

“İlköğretim okullarındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğrenimi Anayasanın 24. maddesi gereğince okutulmaktadır. İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesinin 34. maddesi hükmünce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin zorunlu okutulma şekline AİHM nezdinde açmış oldukları davaya karşı AİHM’in Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin içeriğinin farklı inançların öğrenilmesi açısından yetersiz kaldığı ve değiştirilmesi gerektiği yönündeki kararı doğrultusunda bu derslerin programında; 30 Aralık 2010 tarihli ve 328 sayılı ve 30 Aralık 2010 tarihli ve 329 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının kararları ile gerekli değişiklikler yapılmıştır.”

İlgili Makaleler