İlahiyat Haber

İHL Orta Kısımları Gün Sayıyor

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun ile 1997-1998`den bu yana kapalı olan İmam Hatip Okullarının ortaokul bölümleri yeniden açılacak. MEB, hangi İmam Hatip Lisesinin bünyesinde ortaokul açılabileceğini belirlemek amacıyla çalışıyor. 

Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli 12 yıla çıkaran “İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la, 1997-1998 eğitim öğretim yılından itibaren İmam Hatip Okullarının kapalı ortaokul bölümü de açılacak. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde hangi İmam Hatip Lisesinin bünyesinde İmam Hatip ortaokulunun açılacağının belirlenebilmesi için çalışıyor. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yürütülen çalışma, yerleşim yerlerindeki talebin ve ihtiyacın belirlenmesi anlamında da önem taşıyor. 

Öğrenci sayısı fazla İmam Hatip Liselerinin bünyesinde ortaokul açılamayacağı için bu okulların ayrı yerlerde açılması öngörülüyor. 

Zorunlu eğitimi 1997-1998 eğitim öğretim yılından itibaren kesintisiz 8 yıla çıkaran düzenlemeyle; 1996-1997 eğitim öğretim yılı verilerine göre sayıları 594 olan, 318 bin 799 öğrencisi bulunan İmam Hatip Ortaokulları kapatıldı. 

Öğretmenleri de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi verilen ilköğretim okullarına kaydırıldı. İmam Hatiplerin orta kısımlarında, diğer ortaokullarda okutulan zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra Kur`an-ı Kerim ve Arapça dersleri veriliyordu. 

Ortaokulların kapanmasıyla; 1996-1997 ve 1997-1998 eğitim öğretim yıllarındaki İmam Hatip Liselerinin sayıları değişmezken, öğrenci sayılarında zamanla düşüş yaşandı. 

Bu liselere; 1996-1997`de yeni kayıt olan 64 bin 299 öğrenci sayısı, 1997-1998`de 55 bin 712`ye, 1998-1999`da 38 bin 135`e geriledi. Buna bağlı olarak da mevcut öğrenci sayıları da azaldı. 

Ancak 2010-2011 eğitim yılından itibaren öğrenci ve okul sayısında artış yaşandı. MEB`in 2010-2011 verilerine göre 493 İmam Hatip Lisesinde 112 bin 608`i erkek, 123 bin 31`i kız öğrenci olmak üzere toplam 235 bin 639 öğrenci okurken bu sayı, 2011-2012`de 537 İmam Hatip Lisesine, 126 bin 429`u erkek, 141 bin 816`sı kız olmak üzere toplam 268 bin 245 öğrenciye çıktı. 

İmam Hatip Liseleri ortaöğretim sistemi içinde, genel lisenin genel kültür programları yanında İmam Hatip Lisesi meslek dersi öğretim programlarının da okutulduğu öğretim kurumları olarak eğitim öğretimini sürdürüyor. 

İmam Hatip Mektepleri 1924`te açıldı. Bakanlıktan derlenen bilgiye göre, 3 Mart 1924 tarihindeki 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla din hizmetlerini yürütecek elemanları yetiştirmek üzere İmam Hatip Okulları açma görev ve yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı`na (MEB) bırakıldı. 

MEB de toplumun din eğitimine olan ihtiyacını dikkate alarak ilkokula dayalı ve 4 yıl süreli ortaokul seviyesinde İmam Hatip Mektepleri açılmasını uygun gördü. Alınan karar üzerine 1923-1924 öğretim yılı başında Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bozok, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hopa, Isparta, İstanbul, Maraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Ödemiş, Sivas, Şavşat, Urfa, Tire, Ulaş olmak üzere 29 yerleşim biriminde 29 imam hatip mektebi açıldı. 

1951 yılında ise Adana, Ankara, Isparta, İstanbul, Kayseri, Konya ve Maraş`ta 1951-1952 öğretim yılından itibaren faaliyete geçirilmek üzere İmam Hatip Okulu açılması kararlaştırıldı ve İmam Hatip Okullarının orta kısmını teşkil eden birinci devre 4, lise kısmını teşkil eden ikinci devre 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl süreli tekrar açıldı. 

1973 yılında kabul edilen 1739 sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu” ile bu okullar için kullanılan “İmam Hatip Okulu” ismi 22 yıl sonra “İmam-Hatip Lisesi” şeklinde değiştirildi. 1997`den itibaren öğrenci alınmadı 1997 yılında çıkan 4306 sayılı kanun gereği zorunlu ilköğretimin 8 yıla çıkarılmasıyla ilköğretimden ortaöğretime geçişin yeniden düzenlenmesi ve ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgelerine bazı derslerin eklenmesi sonucunda, İmam Hatip Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Yabancı Dil Ağırlıklı İmam-Hatip Liselerinin öğretim süreleri 1 yılı hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 4 yıl olarak belirlendi ve 1998-1999 öğretim yılından itibaren de bütün sınıflarda uygulamaya konuldu. 

4306 sayılı kanunun 10. maddesinde “İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıf öğrenimini ortaöğretim kurumları bünyesinde yapmakta olanlarla çıraklık eğitim merkezlerindeki öğrenciler, eğitimlerini bu kurumlarda tamamlarlar. 1997-1998 ders yılı başından itibaren bu sınıflara hiçbir şekilde öğrenci alınmaz” hükmü gereğince, 1997-1998 öğretim yılından itibaren İmam Hatip Liselerinin bünyesindeki ortaokullara öğrenci alınmadı. 

MEB Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla 2005 yılında liselerin 4 yıla çıkarılmasıyla İmam Hatip Liselerinin önündeki hazırlık sınıfları kaldırıldı, Yabancı Dil Ağırlıklı Anadolu İmam Hatip Liseleri, Anadolu İmam-Hatip Liselerine dönüştürüldü. 

İlgili Makaleler