Peygamberler Tarihi İ.Yiğit

HZ. ELYESA (A.S.) HAYATI KISSASI

YİRMİBİRİNCİ
BÖLÜM
1

HZ.
ELYESA (A.S.)
1

 

 

YİRMİBİRİNCİ
BÖLÜM

 

HZ.
ELYESA (A.S.)

 

Kur’ân-ı Kerim’de ismi
geçen peygamberlerden biridir. O-nun ismi, iki âyette, diğer bâzı
peygamberlerin isimleriyle birlikte zikredilmiştir:

“ismail’i de,
Bîyesa’yı da, Yunus’u da, Lût’u da.hatırla! Her birini âlemlerden üstün
kıldık.”[1]

“İsmail’i de,
Bîyesa’yı da, Zülkifl’i de hatırla! Hepsi de seçil­mişlerdendi.[2]

Kur’ân-ı Kerim, Elyesa
peygamber hakkında, peygamber­lerden olduğunu gösteren bu iki âyet dışında
bilgi vermemiştir. Tarih kaynaklarında, onun, Hz. Yusuf (a.s.)’ın dördüncü
göbek torunu olduğu bildirilmektedir.[3] Ahd~i
Atik’de Elişa adıyla zikre­dilen peygamberin Elyesa olduğu tahmin edilir.[4] Onun
ismi, Grekçe’ye Elisavos, Lâtince’ye Elisaeus şeklinde geçmiştir. M.Ö. VIII.
yüzyılda, Allah’ın emri üzerine, İlyas peygamber tarafından kendisine halef
seçilmiştir, önce geçtiği gibi, Hz. İlyas (a.s.) tara­fından iyileştirildikten
sonra çiftçiliği bırakıp ona hizmet etmiş, ölümüne kadar ondan ayrılmamıştır.[5] Hz.
İlyas’m ölümünden sonra peygamberlik görevine Eriha’da başlayan Elyesa, Kitab-ı
Mukaddes’te geniş bir şekilde anlatılan pek çok mucize göster­miştir.[6]
İsrail kralı Yoaş zamanında vefat etmiştir.[7]    

 

 [1] En’am süresi, 6/86.

[2] Sâd sûresi, 38/48.

[3] İbn Sa’d, I, 55.

[4] Ö. Faruk Harman, “Elyesa”, DİA, II, 69.

[5] H. Krallar, 2/ 1-18.

[6] II. Krallar’da anlatılan bu mucizeler hakkında bir
özet için bkz. Harman, “Elyesa”, DÎA I, 70.

[7] II. Krallar, 13/ 14, 20

Prof. Dr. İsmail Yiğit, Peygamberler Tarihi, Kayıhan Yayınları: 548.

İlgili Makaleler