Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Harekeler İle Harflerin Okunması

Harekeler ile Harflerin Okunması 1

HAREKELER

 

ÜSTÜN
(FETHA) َ

Harfin
üzerine yazılır. Kalın harflerde “a”, ince
harflerde “e” sesi verir. İnce sesli harflere elif
bitişdiği zaman da “a” okunur.

اَ

بَ

تَ

ثَ

جَ

حَ

خَ

دَ

ذَ

رَ

زَ

سَ

شَ

صَ

ضَ

طَ

ظَ

عَ

غَ

فَ

قَ

كَ

لَ

مَ

نَ

وَ

هَ

يَ

E

Be

Te

Še

Ce

Ha

Ha

De

Že

Ra

Ze

Se

Şe

Sa

Da

Ta

Za

‘A

Ğa

Fe

Qa

Ke

Le

Me

Ne

Ve

He

Ye

Altı
çizili harfler kalın harflerdir. Bu harflerin
üzerine üstün gelince
“a” şeklinde okutur. Altılı çizili
olmayan harfler ise incedir. Bu harflerin üzerine
üstün gelince “e” şeklinde okutur
fakat bu harflerden sonra “elif” harfi var ise
“a” okutur. Örnekler aşağıdadır.Not: 2
elif yanyana gelirse harf-i med “آ“ ile okunur.

بَا

تَا

ثَا

جَا

دَا

ذَا

زَا

سَا

شَا

فَا

كَا

لَا

مَا

نَا

وَا

هَا

يَا

Ba

Ta

Ša

ca

da

Ža

za

sa

Şa

Fa

Ka

La

Ma

Na

Va

Ha

ya

Not: Kelime içinde, İnce veya kalın harflerin
herhangi birinin sonuna “Elif” bitişirse, elif harfinin
üzerine hareke yazılmaz. Ancak Kendisinden önceki
harfin harekesiyle “a” sesiyle okunur.
Not 2 : Eğer Kelime sonunda, İnce veya kalın harflerin herhangi birinin
sonuna “Elif” bitişirse, Tenvin olur ve Hareke Elifin üzerine
Fethanın tenvini şeklinde konulur. Eliften Önceki harfe Hareke
yazılmaz. -Tenvin konusuna bakınız.

ESRE
(KESRA)
ِ

Harfin
altına yazılır. Kalın harflerde genellikle “ı” ve
bazen “i”, ince harflerde “i”
sesi verir.

اِ

بِ

تِ

ثِ

جِ

حِ

خِ

دِ

ذِ

رِ

زِ

سِ

شِ

صِ

ضِ

طِ

ظِ

عِ

غِ

فِ

قِ

كِ

لِ

مِ

نِ

وِ

هِ

يِ

İ

Bi

ti

Ši

Ci

Di

Ži

Zi

Si

Şi

‘ı

Ğı

Fi

Ki

Li

Mi

Mi

Vi

Hi

yi


ر
(ra) harfi
esrelendiğinde, bazen Ri sesi verir. Misal olarak;
رِجِالْ Rical (adam)
gibi.
رِقَابْ Rikab
(boyun) gibi.

ÖTRE (ZAMME)
ُ

Harfin
üstüne yazılır. Kalın harflerde
“u”, ince harflerde
“ü” sesi verir. (Araplar
“ü” sesini kullanmazlar)

اُ

بُ

تُ

ثُ

جُ

حُ

خُ

دُ

ذُ

رُ

زُ

سُ

شُ

صُ

ضُ

طُ

ظُ

عُ

غُ

فُ

قُ

كُ

لُ

مُ

نُ

وُ

هُ

يُ

Ü

Šü

Hu

Hu

Žü

Ru

Şü

Su

Du

Tu

Zu

‘u

Ğu

Qu


SÜKÛN (CEZM)
ْ

Harfin
üstüne yazılır. Üstüne konulduğu
harf kendi sesi çıkartılarak durulacağını ifade eder.
Üstüne konulduğu harfi sessiz okutur.


اُ

بُ

تُ

ثُ

جُ

حِ

خِ

دِ

ذِ

رِ

زِ

سِ

شِ

صَ

ضَ

طَ

ظَ

عَ

غَ

فَ

قَ

كِ

لِ

مِ

نِ

وِ

هِ

يِ

اُرْ

بُرْ

تُرْ

ثُرْ

جُرْ

حِرْ

خِرْ

دِرْ

ذِرْ

رِرْ

زِرْ

سِرْ

شِرْ

صَرْ

ضَرْ

طَرْ

ظَرْ

عَرْ

غَرْ

فَرْ

قَرْ

كِرْ

لِرْ

مِرْ

نِرْ

وِرْ

هِرْ

يِرْ

Ür

Bür

Tür

Šür

Cür

Hır

Hır

Dir

Žir

Rir

Zir

Sir

Şir

Sar

Dar

Tar

Zar

‘ar

Ğar

Fer

Qar

Kir

Lir

Mir

Nir

Vir

Hir

Yir

Yukarıda
örnek olarak cezm edilmiş bir ر harfi, 28
harf ile birleştirilerek örneklendirilmiştir.

 

İlgili Makaleler