Ana Sayfa ARAPÇA FİLM ÇİZGİ FİLM DİZİ GALERİ Arapça Gramer Görsel Hareke İle Harfin Birleşmesi Çalışması

Hareke İle Harfin Birleşmesi Çalışması

Hareke İle Harfin Birleşmesi Çalışması

Temrinat 

Fetha (üstün), Zamme (ötre), Kesra (esre), Cezm (sükûn), Tenvin, Şedde ve Harf-i Medd konuları öğrenildikten sonra örneklerdeki okunuşların tatbik edilmesi ve yazarak çalışılması faydalıdır.

كَ تَ بَ

نَ صَ رَ

فَ تَ حَ

سَ بَ قَ

خَ رَ جَ

دَ خَ لَ

كَتَبَ

نَصَرَ

فَتَحَ

سَبَقَ

خَرَجَ

دَخَلَ

Ke-te-be

Ne-Sa-ra

Fe-te-ha

Se-be-qa

Ha-ra-ce

De-ha-le

 

كَ ا تِ بْ

نَ ا صِ رْ

فَ ا تِ حْ

سَ ا بِ قْ

خَ ا رِ جْ

دَ ا خِ لْ

كَاتِبْ

نَاصِرْ

فَاتِحْ

سَابِقْ

خَارِجْ

دَاخِلْ

Kâtib

Nâsır

Fâtih

Sâbıq

Hâric

Dâhil

 

كِ تَ ا بَ ا

نَ صْ رَ ا

فَ تْ حَ ا

سَ ا بِ قَ ا

خُ رُ و جَ ا

دَ ا خِ لَ ا

كِتَابًا

نَصْرًا

فَتْحًا

سَابِقًا

خُرُوجًا

دَاخِلًا

Kitâben

Nasran

Fethan

Sâbıqan

Hurûcen

Dâhilen

 

خُ لِ قَ

كَ بُ رَ

وُ جِ دَ

كَ رُ مَ

حَ سُ نَ

قَ لَ مُ

خُلِقَ

كَبُرَ

وُجِدَ

كَرُمَ

حَسُنَ

قَلَمُ

Hu-li-qa

Ke-bû-ra

Vü-ci-de

Ke-ru-me

Ha-sû-ne

Qa-le-mü

 

خَالِقٌ

كَبِيرٌ

وَجَدٌ

كَرِيمٌ

حَسَنٌ

قَلَمٌ

Haliqun

Kebîrun

Vecedün

Kerimun

Hasenun

Qalemun

 

ظَالِمٍ

اَمَامٍ

نَهْرٍ

يَوْمٍ

نُورٍ

كَافٍ

Zâlimin

Emâmin

Nehrin

yevmin

Nûrin

Kâfin

Önceki İçerikArapça Tembel Çalışkan
Sonraki İçerikHarekeler İle Harflerin Okunması