Diyanet isleri Baskanligi

Diyanet Yeterlilik Sınavı Ne Zaman Hangi Tarihte Yapılacak? Başvuru Ayrıntıları 2013

2.     Sözleşmeli pozisyonlara yapılacak yerleştirmelere,

3.     Başkanlık personelinden naklen yapılacak atamalara,

4.     Vekâleten görevlendirmelere,

Diyanet işleri başkanlığı personel yeterlilik sınavı 17 Mart 2013 tarihinde yapılacak. Sınav sorularının 19 veya 20 Mart 2012 tarihlerinde açıklanması bekleniyor. Sınav soruları MEB ile eşzamanlı olarak sitemizde duyurulacaktır.

17 Mart 2013 Diyanet Yeterlilik Sınavı Soruları (Sınav sorularının 19 veya 20 Mart 2012 tarihlerinde açıklanması bekleniyor)

ÖNCEKİ DÖNEM SINAV SORU VE CEVAPLARI 

11 Mart 2012 Diyanet Yeterlilik Sınavı Soruları için TIKLAYINIZ

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), yazılı ve sözlü sınavla Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık kadrolarına personel alımlarının 17 Mart 2013’te yapılacak… Konuyla ilgili Diyanetten yapılan yazılı açıklamanın ayrıntıları şöyle:

2013 Yılı Yeterlik Sınavı

D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız bünyesindeki Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık unvanlarındaki;

1.     İlk defa açıktan atamalara,

2.     Sözleşmeli pozisyonlara yapılacak yerleştirmelere,

3.     Başkanlık personelinden naklen yapılacak atamalara,

4.     Vekâleten görevlendirmelere,

Başvuracaklar için 17.03.2013 tarihinde Yeterlik Sınavı yapılacaktır.

I-      Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Genel ve Özel Şartlar

1.     Genel Şartlar:

a)     657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

b)     Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

2.     Özel Şartlar

a)    Kur’an Kursu Öğreticiliği için

1.     İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak ya da 2012-2013 eğitim-öğretim yılında mezun olabilecek durumda olmak,

2.     Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

b)     İmam-Hatiplik için

1.     İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak ya da 2012-2013 eğitim-öğretim yılında mezun olabilecek durumda olmak,

2.     Erkek olmak,

3.     İmam-Hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

c)      Müezzin-Kayyımlık için

1.     Lise veya dengi okul mezunu olmak ya da 2012-2013 eğitim-öğretim yılında mezun olabilecek durumda olmak,

2.     Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz.)

3.     Erkek olmak.

4.     Müezzin-Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

Hali hazırda Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A statüsünde farklı unvanlarda çalışmakta olup Kur’an kursu öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık unvanlarına geçmek isteyenler için yapılacak olan Kur’an kursu öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Giriş Sınavına” katılacakların yeterlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

ü  Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışmakta olup yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar da sınava katılabileceklerdir.

ü  Daha önce yeterliliği olan ve yeterlik süresi devam edenler istemeleri halinde ilan edilen unvanlardan herhangi birine o unvanın şartlarını taşıması halinde müracaat edebileceklerdir. (Örnek: İmam-Hatip yeterliliği olan, Müezzin-Kayyımlık yeterliliğine başvurabilir).

II-     Başvuru İşlemleri

a)      Yeterlik Sınavına müracaat edecek adaylar öncelikle 35 TL (Otuzbeş TL KDV dâhil) sınav giriş ücretini, YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARAŞubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, bulundukları yerlerdeki anılan bankaların şubelerinden“Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 11/02/2013/-25/02/2013 tarihlerindeyatıracaklardır. Bu hesaplar dışında hiçbir hesaba, hiçbir şekilde (EFT, Posta Çeki vb.) sınav ücreti yatırılmayacaktır. Sınav ücreti bankaya elden yatırılacak olup mektupla veya başka bir yolla sınav ücreti ödenmeyecektir.

b)     Adaylar, sınav giriş ücretini yatırdıktan sonra 11/02/2013/-25/02/2013 tarihlerinde internet ortamında www.meb.gov.tr adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümüne girerek e-başvurularını bireysel olarak yapacaklardır. Adaylar e-başvuru yaptıklarına dair belgeleri, başvurularını sisteme kaydetmelerinin ardından aynı adresten alabileceklerdir.

c)    Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

d)   Sınav başvuru tarihleri içerisinde sınav ücretini yatırmayan, e-başvuru kayıt işlemini tam olarak gerçekleştirmeyen adayların başvuruları ve bu konudaki itirazları dikkate alınmayacaktır.

e)    Adaylar, sınav başvuru tarihleri içerisinde, e-başvuru formuna girmiş oldukları başvuru bilgilerinde değişiklik yapabileceklerdir. Adaylar e-başvuru yapmalarının ardından bilgilerinde değişiklik yapmaları halinde en son yaptıkları değişiklik geçerli olacaktır.

f)      Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile25/02/2013 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

g)      Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların sınav ücret iadesi ile ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

h)     Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan adaylar, elektronik başvuru ekranında “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukları işaretleyeceklerdir.

i)        Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar, sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi birini bir nüsha halinde en geç 27/02/2013tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığında olacak şekilde ulaştıracaklardır. Bu tarihten sonra ulaşan konu ile ilgili başvuru ve belgeler ne sebeple olursa olsun (postada ve kargoda gecikmeler vb.) dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

III-   Sınav İşlemleri

a)    Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı 17.03.2013 pazar günü saat 10.00’da 81 il merkezinde (Aday başvuru sayısı yetersiz olan il, yakındaki ilde sınava alınacaktır) yapılacaktır

b)    Adaylar sınava giriş belgelerini 04/03/2013 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr  adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümüne girerek alabileceklerdir.

c)     Adayların sınava girecekleri adres ve sınav saati ile ilgili bilgiler www.meb.gov.tr adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümünden alacakları giriş belgelerinde belirtilecektir.

d)    Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

e)    Adaylara; yeterlik sınavında, her grup için ayrı-ayrı olmak üzere test usulü çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecektir. Her soru 1,25 puandır. Sınav süresi 90 (doksan) dakikadır.

f)     Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince sınavda başarılı sayılmak için 70 puan almak şarttır.

g)    Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

h)    Adaylar sınav sonuçlarını, 17.04.2013 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresi “Merkezi Sistem Sınavları” bölümünden öğrenebileceklerdir.

IV-    Diğer Hususlar

a)      Sınav öncesi ve sonrası işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

b)     Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav sürecinin her aşamasında sınava ilişkin hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

c)      Adaylar, sadece bir unvan için yeterlik sınavına müracaatta bulunabileceklerdir.

d)     Yeterlik, hangi unvan için verilmiş ise sadece o unvan için geçerli olacaktır.

e)      İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

f)       Ücret İadesi;

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir. Ancak; adayların kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde ve banka dekontu/ödendi makbuzu ile YEĞİTEK’e başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar MEB’in resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir.

g)      Sınav ve sonuçları ile ilgili www.diyanet.gov.tr ve www.meb.gov.tr internet adreslerinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

h)     Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

V-      Sınav Sorularına ve Sınav Sonuçlarına İtirazlar

a)    Adaylar, sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarınınhttp://www.meb.gov.tr internet sitesinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır. Başkanlık, sınav sorularına ilişkin itirazları değerlendirerek 10 (on) işgünü içerisinde adaya bilgi verecektir.

b)    Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sınav sonuçlarının  http://www.meb.gov.trinternet sitesinde yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) işgünü içerisinde YEĞİTEK’e yapacaklardır.YEĞİTEK, sınav sonuçlarına ve uygulamasına ilişkin itirazların cevabını 10 (on) işgünü içerisinde adaya bildirecektir.

c)    Adayların, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin YEĞİTEK’e yapacakları itiraz başvurularını,YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/Ankara Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerindenherhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapmaları gerekmektedir.Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

d) Sınavlara yapılacak itirazlar konusunda bu maddede belirtilen usule aykırı itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

VI-     Sınav Konuları
Sınava giren adayların yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız internet sitesi “Eğitim Hizmetleri” sayfasındaki “Personel Yeterlikleri” kısmında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır

1.  Kur’an kursu öğreticiliği için;

a)     Kur’an-ı Kerim,

b)     Akaid,

c)     Fıkıh (ibadet konuları),

d)     Siyer ve ahlâk,

2.  İmam-hatiplik için;

a)  Kur’an-ı Kerim,

b) Akaid,

c)  Fıkıh (ibadet konuları),

d) Siyer ve ahlâk,

3.  Müezzin-kayyımlık için;

a)  Kur’an-ı Kerim,

b) Akaid,

c)  Fıkıh (ibadet konuları),

VII-  Yeterlik Sınavı Kaynakları

YETERLİK SINAVI KAYNAK ESERLERİ

E- İletişim ve Duyurular

Milli Eğitim Bakanlığı için         : “Alo 147”

Diyanet İşleri Başkanlığı için  : (0312) 295 70 00

Yeterlik Sınavı ile ilgili duyuru ve ilanlar Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her iki kurumun kendi internet siteleri (“www.meb.gov.tr” ve “www.diyanet.gov.tr”) üzerinden yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


 

İlgili Makaleler