Diyanet isleri Baskanligi

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik

 

6 Şubat 2014 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 28905

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/10/2011 tarihli ve 28095 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda, atanacağı kadro için asılda aranan şartları haiz adaylar arasından il müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

İlgili Makaleler