İlahiyat Haber

Dinler Tarihinde Özgünlük Problemi

3. Koordinasyon Toplantısı çerçevesinde ‘Dinler Tarihi Çalışmalarında Özgünlük Sorunu’ konulu çalıştay düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halis Ölmez ve Prof. Dr. Mahmut Aydın, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Peker ve öğretim üyeleri ve katıldı. Açılış konuşmasını yapan Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Aydın, Türkiye’de İlahiyat Fakülteleri bünyesinde ayrı bir bilimsel disiplin olan ‘Dinler Tarihi’ alanında, kuruluşundan bugüne kadar geniş bir alanda nitelikli çalışmalara imza atıldığını söyledi. Söz konusu alanın Türkiye’de yaklaşık yüz yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Aydın, zaman zaman kesintilere uğramasına rağmen bugüne kadar sosyal bilimler alanındaki etkinliğini devam ettirdiğini kaydetti.

Son birkaç yıldır, özellikle lisansüstü seviyedeki öğrencilerin dinler tarihi disiplinine yönelik ilgilerinin her geçen gün arttığını söyleyen Prof. Dr. Aydın, “Bu bilim dalının geleceği konusunda bizleri umutlandırmaktadır. Zira son dönemlerde dinler tarihi disiplini içerisinde değerlendireceğimiz çalışmalarda hem nitelik hem de nicelik açısından kayda değer artışların yaşandığını görmekteyiz. Bugün geldiğimiz noktada artık dinler tarihi çalışmalarında özgünlük sorununun tartışılması, bu çerçevede nitelikli önerilerin ortaya konması ve lisansüstü çalışmalarla bunun desteklenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Zira özgün bir bakış açısı geliştirerek bunu gelecek kuşaklara aktarmak için hem nitelik hem nicelik hem de ekonomik açıdan birçok fırsat bulunduğu bir ortamda yaşıyoruz. Bu bağlamda klasik İslam düşüncesine ait eserlerde, dinler tarihi alanına girebilecek yorumların ortaya çıkartılması; bunların irdelenmesi ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi kanaatimizce dinler tarihi çalışmalarında özgün araştırmalar için yeni ufuklar açacaktır.” dedi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Peker ise “Bu çalıştayda ele alınacak özgünlük sorunu hem dinler tarihi hem de diğer anabilim dalları açısından çok önemli. Bütün ilahiyat fakültesi anabilim dallarında özgünlük konusu gerçekten ele alınıp değerlendirilmesi ve yapılan çalışmaların ilahiyat alanına, bilim dünyasına ne tür katkılar sağlıyor bunun üzerinde durulması, ona göre hareket edilmesi gerekir. Bu toplantının mutlaka olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağını düşünüyorum, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu da şunları kaydetti: “Multidisipliner yaklaşım açısından sadece kendi alanlarının içindeki disiplinlerle değil fen, sosyal sağlık gibi alanların birbiri ile multidisipliner bir yaklaşım içerisinde olmasında yarar olduğu düşüncesindeyim. Bu programdaki konuların yerini dinler tarihi değil, tıp yapın, enfeksiyon hastalıkları yapın, aynı konular, aynı sorunlar, aynı ortak bir yol bulma çabasının çalıştığım tıp alanında da olduğunu görüyorum. Bu tür toplantılarda, çözüm için uygulanan yöntemlerin disiplinler arasında paylaşılması yararlı olur düşüncesindeyim. Bu toplantının ana konusu olan ‘özgünlük’ günümüzde son derece önemlidir, Birçok alanda batı literatürünün etkisi ile kitaplar yazılmakta, dersler anlatılmaktadır. Bunun yerine eğitimde batılı kaynaklardan aktarmaktansa, kendi kaynaklarımızı kullanmak istiyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçildi. Sunumlarda, Dinler Tarihi Çalışmalarında Özgünlük Sorunu, Dinler Tarihi Alanında Kapsamlı Bir Alan Sözlüğü Oluşturma İhtiyacı ya da Terminoloji Sorunu, Dinler Tarihi Felsefe-İlişkisinin Boyutları ve Multidisipliner Çalışmaların Önemi konularına değinildi. Çalıştay, Kızılırmak Deltası’nda bulunan OMÜ Kuş Gözlem Evi’ne yapılan ziyaretle sona erdi.

İlgili Makaleler