İlahiyat Haber

Din dersinde büyü ve falın zararları anlatılacak!

SEÇMELİ ders olarak okutulacak yeni Temel Dini Bilgiler Dersi’nde ruhsal ihtiyaçların karşılanmasında sihir, büyü, uğur inancı, falcılık, ruh çağırma, medyumluk ve kehanet gibi yanlış uygulamalara yönelişlere dikkat çekilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıldan itibaren ortaokulda ve liselerde seçmeli olarak okutulacak Temel Dini Bilgiler Ders programını yayımladı. Ders, ortaokulda ve liselerde “Temel Dini Bilgiler Dersi İslam 1-2” olarak okutulacak. Temel kaynaklardan İslam dininin esaslarının doğru öğrenilmesi için gerekli bilgileri içeren ders, öğrencilerin din hakkında genel bilgiler edinmelerini, uygulamayla ilgili eksikliklerini tamamlamalarını hedefliyor.

İslam aşırılıktan uzaktır vurgusu

Ortaokuldaki dersin İslam-1 kısmında “İslam’a Giriş, İslam’a Göre Yaratılış, İman’ın Şartları, İslam’ın Beş Temeli, İslam’a Göre İyilik ve İslam’a Göre Sorumluluklarımız”; İslam-2’de ise “İman Esasları, İslam’da İbadetler, Günlük Hayatta İslami Kurallar, Toplumun Temeli: Aile, İslama Göre Toplum Bilinci, İnsanın Ruhsal Yönü” üniteleri yer alacak. İslam’ın temel özelliklerinin üzerinde durulacağı İslam’a Giriş ünitesinde, öğrencilere İslam’ın akla ve ilme önem veren bir din olduğu, insanlar arasında barış, kardeşlik ve sevgiyi esas aldığı kavratılacak. Derste, İslam’ın her türlü aşırılıktan uzak, anlaşılması ve yaşanması kolay bir din olduğu anlatılırken, tüm peygamberlerin mesaj birliğine vurgu yapılacak. İmanın şartları konusu işlenirken ise Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin insanları hep aynı inanca çağırdıkları üzerinde durulacak ve peygamberlere imanın önemi kazandırılacak.

Şiddetten kaçınma konusu

Allah’ı isim ve sıfatlarıyla tanıma kazanımı da elde edecek öğrenciler, cin ve şeytanın yaratılış özelliklerini açıklamayı, meleklerin görevlerini tanımayı, ahirete inanmanın gerekli olduğunu da öğrenecek. Derste, tevekkül, hayır, şer, rızık, ecel kavramları açıklanacak. Ailede mutluluğun temelleri olarak sevgi, saygı, sağlıklı iletişim ve empati, karşılıklı güven ve sadakat, şiddetten kaçınma konuları anlatılacak. Hz. Adem ve Havva’nın insanlığın ilk ailesi olduğu; kadın ve erkeğin yaratılış özellikleri açısından birbirini tamamladığı, aile kurmanın sağlıklı toplum ve neslin devamı için önemi kazanımları verilecek

İlgili Makaleler