İlahiyat Haber

Dinçer: 8 Yıllık Eğitim İmam Hatiplerin önünü kesmek içindi!

 

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 28 Şubat süreci sonrasında dönemin doğası gereği 8 yılık eğitimin kesintisiz olması yönündeki görüşlerin konjonktürel olarak ağırlık kazandığını belirterek, “Karşıt görüşler dikkate alınmamıştır. İmam hatip liselerinin önünün kesilmesi mantığıyla geçilen 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamasıyla süreç tüm meslek liselerini olumsuz etkilemiştir” dedi.

Teklifin tümü üzerinde hükümet adına söz alan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, dünyada zorunlu eğitimin 9 ila 13 yıl arasına çıktığını hatırlatarak, Türkiye’de de zorunlu eğitim yılının artırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Dinçer, 8 yıllık kesintisiz eğitimin amaçlarına erişilemediğini belirterek, Türkiye’de zorunlu eğitimin süresinin artırılması ile ilgili ihtilaf bulunmadığını belirterek, “Ancak bunun kesintili mi kesintisiz mi olacağı konusundaki tartışma, özellikle 1980 askeri darbesi sonrası ve 1997 yılındaki 28 Şubat süreci sonrası dönemde gündeme gelmiştir. Dönemin doğası gereği 8 yılık eğitimin kesintisiz olması yönündeki görüşler, konjonktürel olarak ağırlık kazanmış ve bu konudaki karşıt görüşler dikkate alınmamıştır. İmam hatip liselerinin önünün kesilmesi mantığıyla geçilen 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamasıyla süreç tüm meslek liselerini olumsuz etkilemiştir” dedi.

Çağdaş ve gelişmiş ülkelerin eğitim alanındaki deneyim ve uygulamaları incelendiğinde temel eğitim sürecini tek bir aşamada düzenlemek yerine öğrencilerin yaş grupları ve fiziki özellikleri temelinde bir kademelendirmenin tercih edildiğinin görüldüğünü belirten Dinçer, şöyle devam etti:

“Ülkemiz eğitim sisteminin de 18. Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararlar doğrultusunda 4+4+4 şeklinde yeniden yapılandırılması ve eğitimlerin ayrı binalarda verilmesi sağlanmalıdır. Kanun teklifiyle zorunlu eğitimin söz konusu şura kararlarıyla da tespit edilen uluslararası örnekler ile bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu esaslar ışığında kademeli bir yapıyla 12 yıla çıkarılması amaçlanmaktadır. İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, eğitim sistemimizin halihazırdaki yapısal sorunlarına ve gelecek hedeflerimize dönük önemli bir düzenlemedir.”

Teklifin görüşmeleri devam ediyor.

İlgili Makaleler