Kade ve Benzerleri – Kardeşleri

Kade ve Benzerleri – Kardeşleri HABERİ MUZARİ FİİL OLAN NAKIS FİİLLER (Kade ve Benzerleri)          كاد soyundan olanlar, önüne geldikleri isim cümlesindeki mübtedayı isim kılarak merfu bırakır, haberi ise kendilerinin haberi kılar ve mansub yaparlar, şu kadar var ki, haber, daima muzari fiil ile başlayan fiil cümlesi olur. Bunlarında anlamları sadece merfu isimleriyle tamam olmaz ve habere ihtiyaç gösterir.      كاد...

Kade ve Benzerleri – Kardeşleri

Kade ve Benzerleri – Kardeşleri HABERİ MUZARİ FİİL OLAN NAKIS FİİLLER (Kade ve Benzerleri)          كاد soyundan olanlar, önüne geldikleri isim cümlesindeki mübtedayı isim kılarak merfu bırakır, haberi ise kendilerinin haberi kılar ve mansub yaparlar, şu kadar var ki, haber, daima muzari fiil ile başlayan fiil cümlesi olur. Bunlarında anlamları sadece merfu isimleriyle tamam olmaz ve habere ihtiyaç gösterir.      كاد...

Sıfatı Müşebbehe

Sıfat-ı Müşebbehe Sıfat-ı Müşebbehe الصِّفَةُ الـمُشَبَّهَةُ Tanımı: Sıfat-ı Müşebbehe, sülâsi lâzım fiillerden türetilmiş ism-i fâil veya ism-i mef’ûl anlamını taşıyan sıfat demektir. Nitelediği nesnedeki anlamın kalıcı (değişken olmayan) bir özellik olduğunu gösterir. Yani sıfat-I müşebbehenin ifade ettiği anlam nitelenen nesneden hemen ayrılma özelliğinde değildir. Sıfat-ı müşebbehe olan sıfatlar genelde sülâsi lâzım fiillerden elde edilen sıfatlardır. Bazı müteaddi fiillerin de sıfat-ı müşebbehe kalıpları vardır....

İrab

İrab İrab, kelimenin yapısına göre üç şekilde isimlendirilir: 1-Lafzî irab: irabın açıktan olduğu durumlardır. Yani irab işareti açıkça telaffuz edilir, yazılır veya görülür. Bütün normal isimlerde irab lafzî olur. Lafzî irab almış bir kelime için lafzen merfu, lafzen mansub veya lafzen mecrur ifadeleri kullanılır. 2- Mahallî irab: Cümle içerisindeki konumu ne olursa olsun son harekesi değişmeyen (mebni) kelimeler, diğer bir ifade ile...

Mebnîlik

Mebnîlik Mebnîlik: Bir kelimenin harekesinin veya yapısının değişmemesi demektir. Mebnî: Cümle içerisindeki yeri ne olursa olsun, son harekesi veya değişmeyen değişmeyen kelime demektir. Harekesi veya yapısı değişmeyen kelimeye mebni denir. Mebni kelimeler: Fetha üzere mebni, zamme üzere mebni, kesre üzere mebni, sükûn üzere mebni, nûnun hazfi ile mebni, son harfin hazfi ile mebni şeklinde mebni oldukları belirtilir. Mebnilik bütün kelime gruplarında...

Nahiv Nedir ? Nahiv Tanımları

Nahiv النحو Sözdizimi  Sentaks Lafzın cümle içindeki durumunu ve bu duruma göre i'rabını inceleyen bilim dalıdır. Cümle içinde bulunan söz parçalarını mebni (sonu değişmeyen) ve murab - mureb (sonu değişen) olmak üzere ikiye ayrılır . Nahivcilerin ortaya koyduğu kaideler kurallar bize murab olan kelimelerin sonunun durumunu ve mebni kelimlerin cümledeki yerlerini ( mahalli irabını ) öğretir. Nahiv ilmi genel olarak dil yapısını...

Mekan Zarfları Arapça YER ZARFLARI ظروف المكانِ

Mekan Zarfları Arapça YER ZARFLARI ظروف المكانِ YER ZARFLARI ظروف المكانِ Mekan yani yer zarfları fiilin gerçekleşme mekanını gösterir. ؟ أين (nerede ?) sorusunun cavabı olarak gelir. قُدَّامَ – أمامَ : önünde خَلْفَ : arkasında فَوْقَ : üstünde تَحْتَ : altında بَيْنَ : arasında وَراءَ : ötesinde عِنْدَ : yanında يمين : sağ يسارَ : sol جانبَ : yan مُقابِلَ...