İlahiyat Haber

Çan Eğrisi ve Seç(tir)meli Dersler İlahiyattın Problemleri

 

14-15 Aralık 2012 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ev sahipliğinde Erzurum’da gerçekleştirilen “İlahiyat Öğrencilerinin Geleceği – İlitam ve Formasyon’’ adlı panel düzenlenmiştir.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan panel Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Bayram DİNÇ’in Kur’an tilavetiyle başlamış, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci Başkanı Sıddık AKYASAN’ın selamlama konuşması ve Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut YAYLALI’nın hoşgeldiniz konuşmasıyla devam etmiştir. YAYLALI, yaptığı konuşmada İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin artık toplumda hak ettikleri konuma gelmeleri gerektiğini ve bu yönde katkıda bulunmaya çalıştıklarını dile getirmiştir. Ayrıca öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri bu tür platformlarla bir araya gelip sorunları dile getirmeleri ve bu sorunlara çözüm üretmelerinin oldukça ümit verici bir gelişme olduğunu ve bu durumdan memnun kaldıklarını ifade etmiştir.

Doç. Dr. Eyüp BEKİRYAZICI’nın başkanlığında gerçekleşen panelde ilk sunumu yapan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Muhammet SÜMER, YÖK’ün Pedagojik formasyon hakkında vermiş olduğu kararlar Üniversitelere ayırmış olduğu kontenjanlar ve Pedagojik Formasyon başvurusu için gereken şartlar hakkında bilgi verdi. Yine mevcut uygulamanın öğrenciyi hem maddi hem de manevi olarak yıprattığını ve bu anlamsız koşulların ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirmiş, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurularak şartların iyileştirilmesi gerektiğini savunmuştur.
İlitamda Kalite Artmalı ve İlitam Şerhi Eklenmeli

İkinci olarak söz alan Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Merve ULUSOY, Diyanet işleri başkanlığı, personelinin vermiş olduğu hizmet kalitesini artırmaya yönelik olarak açılan ve örgün eğitim alma imkanı olmayan öğrencilerin de faydalandığı İLİTAM programının kuruluş gayesinin göz ardı edilmeden verilen derslerin gözden geçirilip mevcut halinin iyileştirilmesi ve İLİTAM mezunu öğrencilerinin diplomalarına “İLİTAM” şerhinin eklenmesi gerektiğini dile getirmiştir.

Üçüncü olarak söz alan Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Rabia DEMİR, İlahiyat Fakültelerinde uygulanan eğitim sisteminin öğrencinin herhangi bir alana yoğunlaşmasına engel teşkil ettiğini bunun sebebinin ise öğrencinin mezun oluncaya kadar ki her dönemde yeni derslerle karşılaşması dolayısıyla seçeceği alanı son sınıfa kadar belirleyememekte olduğunu ifade ederek, çözüm olarak ise öğrenciye lisans eğitiminin ilk yıllarında ilahiyat ilimlerinin ağırlıklı olarak okutularak son yıllara doğru öğrencinin ilgi duyduğu alana yönlendirilmesinin sağlanması gerektiğini ifade etmiştir.
Çan Eğrisi ve Seçmeli Dersler

Son olarak söz alan Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden İbrahim SAY, İlahiyat fakültelerinde yürütülen mevcut sistemin ve öğretim üyelerinden kaynaklanan sorunların öğrencilere olumsuz yönde yapmış olduğu etkiden bahsederek bu sorunların biran önce çözülmesi gerektiğini dile getirmiştir. Mevcut düzende uygulanan çan eğrisi, seç(tir)meli derslerin öğrencilere dayatılması, fakültelerdeki fiziki yetersizlikler, sosyal imkanların yetersizliği ve bazı hocaların keyfi tutumları, araştırmaya ve öğrenmeye değil de ezbere ve nota dayalı bir sistemin kabul edilemezliği üzerinde durmuş, bu sıkıntıların bir an önce çözüme kavuşturularak İlahiyat Fakültelerinde sağlıklı bir eğitim ve özellikle öğretimin yapılması gerektiğini dile getirmiş, çağımızın problemlerini ve ihtiyaçlarını giderebilecek düzeyde geleneği iyi bilen, modern imkanlarla donanımlı ‘arif-aydın’ modelinde ilahiyatçıların yetiştirilmesi gerektiğini savunmuştur.

Gelecek Sene Bursa’da

Gerçekleşen bu panelden sonra İlahiyat Öğrencileri Platformu dönemlik toplantısını yoğun bir katılımla gerçekleştirmiştir. Toplantıda yeni bir yönetim kurulu oluşturulmuş, görev dağılımları yapılmış, önümüzdeki bahar döneminde Bursa’da Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan toplantı ve çalışmaların içeriği tartışılıp değerlendirmeye alınmıştır.

İletişim :ibrahim-dikmen @hotmail.com

İlgili Makaleler