İlahiyat Haber

Ben cihad etmek istiyorum, ama buna gücüm yetmiyor. Ne yapayım?

 

 

“Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ağır acılara katlanarak karnında taşıdı ve onun sütten kesilmesi iki yılda gerçekleşti: Şu halde ey insan! Bana ve anne-babana şükret; ama sonunda dönüş yalnızca banadır!” buyuruyor Rahman. (Lokman14)

 

Yüce kelamındaki kavramlarıyla tasavvuru, önermeleriyle aklı, örnekleriyle şahsiyeti, bütünüyle hayatın tümünü inşa eden Rabbimiz, Rasulünün diliyle müjdeliyor Muhammedî davete koşan çocukların, ana-babalarının haklarını gözettikleri halde nasıl bir rahmete mazhar olacaklarını:

 

“Ana-babasına iyi bakanlara müjdeler olsun; Allah onların ömrünü uzatır.” (Müsned)

 

“Allah indinde en faziletli amel, vaktinde kılınan namaz, sonra ana-babaya iyiyliktir.” (Buhari)

 

“Ömrünün uzun, rızkının bereketli olmasını isteyen, ana-babasına iyilik etsin ve sıla-i rahimde bulunsun.” (Müsned)

 

Nefsiyle cihaddan dahi aciz kalmış yüreklerimiz, fahşa ve münkerin kirliliğine boğulmuş bir dünyada can çekişirken; işte bir müjdeyle daha elimizden tutup kaldırıyor Âlemlerin Efendisi.

 

Adamın biri bir gün Peygamberimize (sav) gelerek : “Ben cihad etmek istiyorum, ama buna gücüm yetmiyor. Ne yapayım?” der. Peygamberimiz adama: “Anan veya baban sağ mı?” diye sorar. Adam “Anam-babam sağ” diye cevap verir. Bunun üzerine Peygamberimiz adama “O halde onlara iyi bakarak Allah’tan rızasını kazanabilmeyi dile. Bunu başardığın takdirde sen hacc, umre ve cihad sevabı kazanmış olursun.” diye cevap buyurdular. (Taberani)

 

Allah Rasulü gönderiliş gayesi üzere; müjdeleyiciliği yanında uyarıcılık vazifesini de yerine getiriyor ve ana-baba hakkını göz ardı edenleri de silkeleyerek cehennemi hatırlatıyor.

 

Şöyle buyuruyor: “Burnu yerde sürünsün! Burnu yerde sürünsün! Burnu yerde sürünsün! “Sahabeler “Kimin burnu yerde sürünsün ya Rasulallah?” diye sordular. Peygamberimiz “Ana veya babası veya her ikisi yaşlılıklarında yanında kaldıkları halde onlara iyi bakamayarak cennete girmeyi hak edemeyenlerin.” diye cevap buyurdular.

 

“Cennet kokusu beş yüz mesafeden duyulur. Ana-babasını üzenler ve sıla-i rahimi terk edenler duyamaz.” (Taberani)

 

Hayatımızın en değerli bu iki varlığına ihsan ile elde edeceğimiz rahmetin ebediliğini de şöyle müjdeliyor Allah Rasulü:

 

Sahabelerden biri Peygamberimize (sav) gelerek “Ya Rasulallah! Anam babam öldü. Bundan sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı? diye sorar. Peygamberimiz (sav) adama: “Tabi Onlar için dua etmek, günahlarının bağışlanmasını dilemek, hayatta iken verdikleri sözleri onlar adına yerine getirmek, onlardan yana olan akrabalık bağlarını gözetmeye devam etmek ve dostlarına iyilik etmek.” diye cevap buyurmuştur.

 

Hiçbir anne babanın çocuğuna, çocuğun da anne babaya fayda vermeyeceği günden evvel bu rahmetin bilincini kuşanıp yolları bu derece kolaylaştırılmış cennete müstehak olabilmek duasıyla…

 

RABİA SAK

İzdüşünce

İlgili Makaleler