İlahiyat Haber

Öğretim Üyesi Alım İlanı- Fakat Alıncaklar İşaret Edilmiş Zaten

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konulara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİRİMİ ANABİLİM DALI ÜNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Doçent 3 1 Karşılaştırmalı Halk Bilimi ve Anlatı Kültürü alanında çalışmalar yapmış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Profesör 1 1 Doçentliğini Pazarlama Bilim alanında almış olmak
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1  
Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yrd.Doç . 5 2  
Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Yrd.Doç . 5 1  
Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Yrd.Doç . 5 1 Farklı Isılarda Uygulanan Silanın Seramiklerin Yüzey Yapısına ve Dayanımına Etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti Yrd.Doç . 5 1 Kanama Durdurucu Ajanların Diş Pulpasının İyileşmesi üzerine Etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti Yrd.Doç . 5 1 Farklı Kavite Preparasyonları ve Dezenfeksiyonların Adesivlerin Dentine Bağlanma Dayanımına etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi Tefsir Yrd.Doç . 5 1 Kur’an’ın Metinleşme Tarihi konusunda çalışmalar yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi Tefsir Yrd.Doç . 5 1 Kur’an’da İmtihan konusunda çalışmalar yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi Hadis Yrd.Doç . 5 1 Cahız’ın Hadis Anlayışı konusunda çalışmalar yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Yrd.Doç . 5 1 Fıkıh Usulünde Hüsün Kubuh konusunda çalışmalar yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Yrd.Doç . 5 1 Gazali’de Marifet-Ahlak İlişkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Yrd.Doç . 5 1 İslam Felsefesinde Külliler konusunda çalışmalar yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Yrd.Doç . 5 1 İrade Ahlak İlişkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi Din Bilimleri Yrd.Doç . 5 1 Sosyal Bilimlerde Davranış ile İslam İlimlerinde Amel konusunda karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi Din Bilimleri Yrd.Doç . 5 1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği hizmet içi eğitimleri konusunda çalışmış olmak
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Yrd.Doç . 5 1 İslam Tarihinde Mecusiler konusunda çalışmalar yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı ve Sanatları Yrd.Doç . 5 1 Yazma Eserler, Arşiv Belgeleri ve Osmanlı Fetva Eminliği konularında çalışmalar yapmış olmak
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sporda Psikososyal Alanlar Doçent 2 1 Fiziksel Uygunluk alanında çalışmalar yapmış olmak
Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Esasları Yrd.Doç . 2 1 Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olmak
Bolu Sağlık Yüksekokulu Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Yrd.Doç . 2 1 İş Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu   Yrd.Doç . 4 1 Fizyoterapist olmak, Sporcularda Kas Hasarının İncelenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu   Yrd.Doç . 4 1 Fizyoterapist olmak, Kronik Venöz Yetmezlik konusunda çalışmalar yapmış olmak
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu   Yrd.Doç . 4 1 Fizyoterapist olmak, Kadın Doğum alanında çalışmalar yapmış olmak

İlgili Makaleler