Pratik Arapça Konuşmaları Diyalogları

Arapçada Sorular Geçmiş Zaman 2 – 86 / Arapça-Türkçe

 

Arapçada Sorular Geçmiş Zaman 2 – 86 / Arapça-Türkçe

86 [seksen altı]

86 [ست وثمانون]

Sorular – Geçmiş zaman 2

أسئلة – الماضى 2

Hangi kravatın üstündeydi?

أية ربطة عنق قد لبست؟

a’iah rbt’ah ynq qd lbst

Hangi arabayı satın aldın?

أية سيارة قد اشتريت؟

a’iah siarah qd ashtrit

Hangi gazeteye abone oldun?

أية جريدة قد اشتركت بها؟

a’iah gridah qd ashtrkt bx’a

Kimi gördünüz?

من رأيت؟

mn ra’it

Kime rastladınız?

من قابلت؟

mn qablt

Kimi tanıdınız?

من الذي تعرفت عليه؟

mn aldhi tyrft ylix

Ne zaman kalktınız?

متى نهضت من النوم؟

mtjh nx’d’t mn alnum

Ne zaman başladınız?

متى بدأت؟

mtjh bda’t

Ne zaman bıraktınız?

متى انتهيت؟

mtjh antx’it

Niçin uyandınız?

لماذا استيقظت؟

lmadha astiqz’t

Niçin öğretmen oldunuz?

لماذا أصبحت مدرسًا؟

lmadha a’s’bxht mdrsan’a

Niçin bir taksiye bindiniz?

لماذا أخذت سيارة أجرة؟

lmadha a’xdht siarah a’grah

Nereden geldiniz?

من أين أتيت؟

mn a’in a’tit

Nereye gittiniz?

إلى أين ذهبت؟

i’ljh a’in dhx’bt

Nerdeydiniz?

أين كنت؟

a’in knt

Kime yardım ettin?

من ساعدت؟

mn saydt

Kime yazdın?

إلى من كتبت؟

i’ljh mn ktbt

Kime cevap verdin?

من جاوبت؟

mn gaubt

İlgili Makaleler