ARAPÇA’DA SAATLER DETAYLI ANLATIM – ÖRNEKLERLE

66543

 

ARAPÇA’DA SAATLER

السّاعةُ الوَاحِدَةُ :
01 : 00
السّاعةُ الثّانِيَةُ :
02 : 00
السّاعةُ الثّالِثَةُ :
03 : 00
السّاعةُ الرّابِعَةُ :
04 : 00
السّاعةُ الخَامِسَةُ :
05 : 00
السّاعةُ السّادِسَةُ :
06 : 00
السّاعة السّابعةُ :
07 : 00
السّاعة الثّامِنَةُ :
08 : 00
السّاعةُ التّاسِعَةُ :
09 : 00
السّاعةُ العَاشِرَةُ :
10 : 00
السّاعة الحَادِيَةَ عَشْرَةَ :
11 : 00
السّاعةُ الثّانِيَةَ عَشْرَةَ :
12 : 00

GEÇİYOR

KALA / VAR
و النِّصفُ :
Saat yarım
إل ا النِّصفَ
Yarım saat var
وَ الرُّبْعُ :
Çeyrek geçiyor إلا
رُبْ عًا:
Çeyrek var
وَ الثُّ لْثُ:
Yirmi geçiyor إل ا
ثُ لُثًا:
Yirmi var
و خَمْسُ دَقَائِقَ :
Beş geçiyor إلا خَمْسَ دَقَائقَ :
Beş var
و عَشْرُ دَقَائِقَ :
On geçiyor إلا عَشْرَ دَقَائِقَ :
On var
و خَمْسَ عَشْرَة دقيقة On beş geçiyor. إل ا خَمْسَ عَشْرَة دقيقة On beş var
و خَمْسٌ و عِشْرُونَ دَقِيقَةً :
Yirmi beş geçiyor إلّ خَمْسًا وَ
عِشْرِينَ دَقِيقَةً :
Yirmi beş var
صَباحًا.
ظ هرًاْ
عَ صرًاْ
مساءًْ
فِي م نتَصَ فاْل لَ يلِْ
Sabah
Öğlen
ikindi
Akşam
Gece yarısı
Saat okunuş örnekleri:
20:30 ال ساعة
اْل ثامن ةْ و ال نص فْ مْساءً.
Akşamleyin sekiz buçuk
09:15 ال ساع ة
ال تاسِع ةوْ ال رب عْ صَباحًا.
Sabahleyin dokuzu çeyrek geçiyor.
15:20
ال ساع ةْ ال ثالث ةْ و ال ثلثْ عَ صرًا.
İkindi vakti üçü yirmi geçiyor.
24:02
ال ساع ةاْل ثانيةَعَْ شرَةَْ وَْْ دَقِيقَتاَنِْ فِي م نتصَ فاْل ل يلِ.
Saat gece yarısını 2 dakika geçiyor.
03:01
ال ساع ةْ ال ثالث ةْ ْ وَْ دقِيقَةًْ )وَاحِدَةً( صَْبَاحًا.
Saat sabahleyin üçü bir geçiyor.
10:35
ال ساع ةْ الحَادِيَةَْ عَ شرَةَْ إْ لَخَْ مسًا وَْ عِ شرِينَدَْقِيقَةًصَْبَاحًا.
Sabahleyin on bire yirmi beş var.
11:57
ال ساع ةاْل ثاني ةإْ لثْلاثَدْقائقَ ظ هرًا.
Öğleyin on ikiye üç dakika var.
20:50
ال ساع ةاْل تاسِع ةإْ لعَْ شرَدَْقَائِقَلَْ يلًاْ
Geceleyin bire on var.
02:49
ال ساع ةاْل ثالِث ةْ إ لْ اِْ حدَىْ عَ شرَةَْْ دَقِيقَةًفِْي م نتَصَ فاْل لَ يلِْ
Gece yarısı üçe on bir var.
12:45
ال ساع ةْ الوَاحِدَ ةْ إ لْ ال ر بعَْ ظ هرًاْ
Öğleyin bire çeyrek var.

 

 

كيف نتعلم السّاعة في اللّغة العربية؟

 

 

 

ملاحظة: تتكوّن السّاعة العربية من ( 12) إثنتي عشرة ساعة، لذا يجب إستعمال الأوقات مع السّاعات.

Not: Arap dilinde saatler 12 saatten  oluşur, böylece  saatlerle birlikte vakitleri de kullanmamız gerekir.