Arapça GramerArapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Arapça Kaynak Kitaplar Sözlükler GRAMER KİTAPLARI – METİN KİTAPLARI

 

 
 

 

A-GRAMER KİTAPLAR

كتب القواعد

1- el-Kavaidu’l- esasiyye li’l- Lugati’l-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-HAŞİMİ.

2- Mebâdiu’l-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-

ŞARTUNİ.

3- Câmiu’d-durûsi’l-arabiyye  (I, III Cüz) Arapça, eş-şeyh

Mustafa el- GALÂYİNİ.

4- el-Minhâc fi’l-kevâidî ve’l-irâb , (Arapça) , Muhammed el-

 ANTAKİ.

5- Mu’cemu-kavaidi’l-lugati’l-arabiyye fi cedavile ve levhat ,

 Entuvan ed-DEHDAH.

6- en-Nahvu’l-Vadıh , Ali el-CARIM , Mustafa EMİN.

7- el-Muntahab (Sarf ) ve’l-Muktadab ( Nahîv ) Osmanlıca ,

 Mehmet Zihni EFENDİ.

8- Arapça Dilbilgisi, Sarf-Nahiv, B.TOPALOĞLU – H.KAHRAMAN .

9- Arapça Dilbilgisi, Mehmet MAKSUDOĞLU.

10- Sarf – Nahiv, DOÇ.DR M. Meral ÇÖRTÜ.

11- İleri Dilbilgisi (I,II Cüz ), Yusuf  URALGİRAY.

12- Arapça Dili Dilbilgisi Hasan AKDAĞ.

13- Arap Dilinde Fiiller, Hasan AKDAĞ.

14- Arap Dilinde Edatlar, Hasan AKDAĞ.

15- Arapça Dilinde Bağlaçlar ve Terkipler, Yrd. Doç. Dr. A.Kazım

 ÜRÜN.

16- Arapça Çeviri Kılavuzu, Doç. Dr. Emrullah İŞLER / Dr. Musa

 YILDIZ.

17- Sarf-Nahiv İlmi – Mehmet TALU. 

18- Türkçe Dilbilgisi, Ahmet KÖKLÜGİLLER.

19- el-Kavaidul Arabiyye el- Müyessere, CANTAŞ Yayınları.

20- Arapça kelime ve cümle yapısı, Edhem erkoç. Çorum.

21- Emsile, bin, makut ve tercümesi, tercüme Arif Erkan.

22-  Avamil ve izah, Birgivi Muhammed Efendi.

23- Bende Arapça Öğreniyorum; Sarf – Nahiv- Ensar Neş.

B-METİN KİTAPLARI

كتب النّصوص

 1-Kolay Arapça العَربِيَّة المُيَسَّرةُ Nizameddin İbrahimoğlu -2011 -Ankara.

2- Arap ülkelerinin ilk ve ortaokulları için hazırlanmış harekeli ‘’

 okuma kıraat kitapları ‘’Mesela bunlardan ilkokullar için

 hazırlanmış olan, el- Mutalaatu’l–arabiyye (dört cüz) ile el-

 Kıraetu’r-reşide (dört cilt) gibi.

3- Kendi kendine Modern Arapça Öğretimi, ( on iki cilt) CANTAŞ

Yayınları.

4- el-Kavaidul Arabiyye el-Müyessere  ve el-Kıraetul Arabiyye el-

Müyessere. CANTAŞ Yayınları.

5- Buhârî Muhtasarı Tercümesi, ( Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları).

6- Nasraddin Hoca’nin fkraları, Arapça.

7- Cemheretu’l-Emsal, Abu Hilal ELASKARİ .

8- Kısas’ul enbiya, İbni kesir.

9- Modern Metinler, Prof.Dr. Azmi YÜKSEL.

10- Riyadu’s-Salihîn ve Tercümesi, ( Diyanet İşleri Başkanlığı

 Yayınları).

11- Kelile ve Dimne ve Tecümesi, B.TOPALOLU ,H.KARAMAN.

12- Et- Tâcu’l-câmi‘ li’l–usûl min ehâdisi’r-rasûl , kısaca, Tac ve

 tercümesi, (beş cilt), Tercüme  Bekir SADAK.

13- Kur’an-ı Kerim ve tercümeleri.

14- Cahız’ın kitapları ( el-Buhalâ, el-Beyan ve ettebin, el–

Mehasın).

15- Nehcu’l–Belâğa, Hazreti Ali.

16- Arap ülkelerinde ilk ve ortaokul seviyesinde hazırlanmış

 harekeli çocuk hikayeleri, Bunlardan çok azı CANTAŞ Yayınları

 arasında çıkmıştır. Arap ülkelerinden veya İnternet’ten temin

 edilebilir.

17- Arapça Çeviri Kılavuzu, Doç. Dr. Emrullah İŞLER / Dr. Musa YILDIZ.

18- Arapça Okuma Kitabı; Mehmet Maksutoğlu; ensar Neş.

19- el-Arabiyye bene yedeyk. Südi Arabistan yayınları.

20- Arapça Okuma Kitabı – Prof.Dr. M. Maksudoğlu – 2011 – Ensar neşriyet.

Not: Arapça öğretiminde kullanılacak metinlerin seçiminde göz

önünde bulundurulması gereken hususlar:

A) Metinlerin ilkokul ve ortaokul seviyesinde olması.

B) Metinlerin tamamen harekeli olması.

C) Okutulacak dinî ve meslekî metinlerin harekeli olmaları yanında tercümelerinden de istifade edilmesi.

D) İmkan nispetinde cümleleri parçalamadan bütün olarak

 tercüme edilmesi.

C – SÖZLÜKLER

كتب المعاجم

   Bir fakülte mezununun bir dili iyi bilmesi için en az 10,000

 kelimeyi bilmesi gerekir.

Arapça–Türkçe

1-Arapça yeni  kamus B.TOPOĞLU,  H .KARAMAN. İstanbul.

2- el- Mevârid Arapça–Türkçe Sözlük, Mevlut SARI, İstanbul.

3- Ahteri-i kebir (osmanlıca) Mustafa AHTERİ, İstanbul.

4- Kamus Tercümesi (osmanlıca) Mütercim Ahmet ASIM, İstanbul.

5- Arapça Edatlar ve Deyimler Sözlüğü, M. Sadi ÇÖGENLlİ,

Mustsfa KILIÇLII.

6- Arapça–Türkçe Sözlük – Serdar MUTÇALI – Dağarcık  Neş.

7-Arapça–Türkçe Sözlük, Erol AYYILDIZ. Ensar Neş. İst.

8- Arapça-Türkçe (Yeni lûğat), Abdullah Yeğin. Yeni Asya

 yayınları.

9- Arapça- Türkçe Sözlük, Kadir Güneş – Mektep yayınları – İst.

 

Türkçe–Arapça

1- el-Mevarid Türkçe–Arapça Sözlük, Mevlüt SARI, İstanbul.

2- Safsafiy Sözlüğü, Türkçe–Arapça, Safsafy A. MURSY, İstanbul.

3- Türkçe–Arapça Sözlük, Erol AYYILDIZ. Ensar Neş. İst.

4- TÜRKÇE ARAPÇA Kapsamlı Sözlük
Emrullah İŞLER, İbrahim ÖZAY
Fecr Yayınları, Şamua Kâğıt, Büyük Boy, 1230 sayfa

 

Arapça–Arapça

1- el- Mu’cemu’l–vasît, Mısır Arap Dili Akademisi, Kahire, İstanbul.

2- el-Müncid fi’l-luğa, luvis MA’LUF, Beyrut, Tahran.

3- em-Mu’cemu’l-arab^ı el-esasî, Komisyon, Paris.

4- “er-Raid cübran MES’UD, Beyrut.

5- el-Muncidu’l-ebcedî, Komisyon Daru’ş-şark, Beyrut.

D – BASIN ve İLETİŞİM

وسائل الإعلام والإتصالات

Duyduğunu ve Okuduğunu anlamak için

1- Arapça  Gazeteler ve Dergilerden yararlanılması mümkündür,

 İstanbul ve Ankara Kitapevlerinde Bulunur.

2- Arapça CD ve Video kaset filmleri ve Programlarından veya

 Radyo ve Televizyon yayınlarından, Özellikle Uydudan Arapça

 yayın yapanların kanallarından yararlanılabilir.

3- İnternetten yararlanılabilir.

– www.fasiharabic.com

www.learnarabicfreeonline.net 

Kompozisyon ve düşündüğünü ifade gücünü geliştirmek için yapılanlar.

الأعمال التي نقوم بها لأجل تقوية التّعابير التحريرية والشفوية.

1- Sınıfta veya dışarıda Arapça bilenlerle veya arkadaşlarınızla

 Arapça konuşmaya gayret etmek,

2- Sürekli edebi eserler okuyup  yeni kelimeler ve deyimler ezberlemek.

3- Sürekli Mektup, Kompozisyon ve Makaleler yazmak.

Not 1:

Bir konu işlendiğinde muhakkak birkaç kez okunup bir deftere yazılmalı sonra bilinmeyen kelimelerin altı çizilerek deftere anlamları ve gramerle ilgili notlar yazılmalı, konu bu şekilde tekrarlanıp ezberlenmelidir.

Not 2:

Arapça Dilinde Çalışma Yöntemi:

 — Her dilde olduğu gibi ilk aşama olarak kelim Hazinenizi artırın her gün en az 10 kelime ezberleyin, 2 veya 3 bin kelime ezberledikten sonra, bu kelimeleri basit cümlelerde kullanırsınız.

— İkinci aşamada ise; Benim sitemi takip edebilirsiniz “nizamettin.net”. Önce yeni başlayanlardan başlayarak sonra size faydalı olan konuları ve önemli konuları ezberleyeceksiniz. Yeni yazmış olduğum (Kolay Arapça) kitaptan da yararlana bilirsiniz

— Üçüncü aşamada ise; İyi bir gramer kaynağına sahip olup gramer yününü de çözmeniz gerekmekte ve sonra bol bol Arapça Gazete dergi ve kitapları okuyup tekrarlayacaksınız.

Konuşma konusunu gelince; Özel bir yetenek isteyen konudur. Arapça bilen arkadaş bulup onlarla devamlı konuşacaksınız veya Arap ülkelerinde bir süre kalıp Arapça konuşarak yeteneğini artırabilirsiniz.

    Nizameddin İbrahimoğlu

 Hitit Üniversitesi – Arapça Okutmanı

 

 

İlgili Makaleler