Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Arapça İSİM

Arapça İSİM

Lügatte: “İnsân, bitki, hayvan zaman ve yer gibi mahlûkatı gösteren kelimelere isim denir.” 

Istılahta ise: “Kendi başına bir mânâ ifâde eden ve üç zamandan birine de delâleti olmayan kelimedir.” 

Misâl olarak: رجل Bir adam, شجر bir ağaç, اسد bir aslan شهر bir ay ve القاهرة Kâhire gibi. Bu kelimelerin hepsi kendi ile müsemma kılındığı bir şeyi göstermektedir.

Alâmetleri: Bir kelimenin isim olduğunu bildiren bazı alâmetler vardır. Bunlar:   

1. Başına elif-lam gelmesi: الرجل Adam (bilinen), الشجرة ağaç, الاسد aslan gibi.

2. Başına nidâ edatı gelmesi: يارجل Ey adam,  ياعبدالله ey Abdullâh gibi.

3. Sonuna tenvin alması: رجلٌ Bir adam, شجرٌ bir ağaç, اسدٌ bir aslan gibi.

4. Harfi cer ya da izâfetle sonunun mecrur olması: على الشجرةِ Ağaç üstüne, غصن الشجرةِ  ağacın dalı, gibi.

5. Mübteda olması (kendisinden haber verilebilmesi): العلمُ مفيدٌ İlim faydalıdır, gibi.

http://www.tevhididavet.com/

İlgili Makaleler