Hadis Usulü

2- Nesh Hadis Usulü Online Oku


2- Nesh

 

Müteârız hadîslerin aralarında mevcut ihtilaf
cem ve te’lîf yoluyla halledilemez ve her ikisiyle de amel etme imkânı
gösterilemezse, bunlardan birinin nâsih, diğerinin mensûh olduğu ihtimâli
üzerinde durulur. Şu halde ihtilaf’ı, neshi göstererek çözme yoluna gitmek cem
ve te’lif’ten tabiat itibariyle farklı bir metoddur. Öncekinde, her ikisiyle de
amel imkânı ararken bu ikincide, birini amelden tutmak suretiyle diğerini
muteber kılma imkânı aranmaktadır.

Nesh mekanizması nasıl işler meselesine gelince,
bu konuyla ilgili bilinmesi gereken husûslara bundan önceki Hadîste Nesh
bahsinde temas ettiğimiz için burada tekrar etmeyeceğiz.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/159-160.

İlgili Makaleler