İlahiyat Haber

Yatay Geçiş Kılavuzu – Yök

YÖK Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ali Yekta Saraç resmi facebook sayfası üzerinden 2014-2015 yılı bahar döneminde öğrencilere yatay geçiş hakkı verildiğini duyurdu..

 

YÖK Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ali Yekta Saraç 2014-2015 yılı bahar döneminde yatay geçiş hakkı verilmesi ile ilgili olarak kurul içerisinde bir görüşme yaparak yatay geçiş hakkı verilmesi konusunda karar aldık dedi.

 

Ayrıca; ara dönem olduğu için geçmişte yaşanılan aksaklıkların tekrar yaşanmaması ve yükseköğretim kurumlarımızın kendi planlamalarında bir zafiyet meydana gelmemesi için bu konuda kararı yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarına bıraktıklarını ifade eden Saraç, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının diledikleri takdirde, sadece yurtiçindeki yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin başvuru yapabilmesi için, 2014 kontenjanının yüzde yirmisine (%20) kadar yatay geçiş kontenjanı ayırabileceklerini belirtti.

 

Yatay Geçiş Klavuzu

1.Kurum İçi
Programlar Arası
Yatay Geçiş

Bir üniversitenin kendi bünyesindeki fakülte,
yüksekokul, konservatuvar veya meslek
yüksekokulunun eşdeğer düzeyde diploma
programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından
belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş
yapılabilir

Yatay geçiş kontenjanları her bir diploma programı
için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl
dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için
ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci
kontenjanının yüzde onbeşini geçmeyecek biçimde,
ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

Kontenjanlar, senatonun belirlediği şartlar ve
taban puanlar son başvurudan 15 gün önce
ilan edilir.
Farklı merkezi sınav puanları ile öğrenci alan
programlara yatay geçiş için öğrencinin merkezi
sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma
programı için geçerli olan puan türünde aldığı
merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği
diploma programına eşdeğer, yurt içindeki diğer
üniversitelerin diploma programlarının en düşük
taban puanından az olmaması şartı aranır.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma
programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer
şartların yanı sıra yetenek sınavında da
başarılı olma şartı aranır.

 

2.Kurumlar Arası
Yatay Geçiş

 

Yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki
eşdeğer diploma programları arasında ve
Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan
kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş
olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının
en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
Önlisans derecesinde; hazırlık, birinci ve son
dönemde yatay geçiş yapılamaz.

Lisans derecesinde; hazırlık, birinci ve son sınıf
sınıſta yatay geçiş yapılamaz, diğer yıllarda
yapılabilir.

Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya
uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak
isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haſtasının son
günü mesai saati bitimine kadar ilgili
yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunurlar

 

 

3.Merkezi Yerleştirme
Puanıyla Yatay Geçiş

 

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı,
geçmek istediği programının girdiği yıldaki taban puanına eşit
veya yüksek olması durumunda başvuru yapılabilir.
Her eğitim öğretim dönemi için başvuruların Ağustos ayının
30’una kadar alınmakta, başvuruların değerlendirme
işlemlerinin Eylül ayının 15’ine kadar bitirilerek, kayıtların da
Eylül ayı sonuna kadar bitirilmesi gerekmektedir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit
edilen usul ve esaslar uyarınca 2014-2015
eğitim-öğretim yılı için her bir diploma programının
hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için ÖSYS
Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u
kadar yıllık kontenjan ayrılmaktadır.

Söz konusu esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları
yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından
değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir.
Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda
ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak
kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

 

Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin
kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi
yerleştirme puanlarının dikkate alınmakta, başarı vb. şart
aranmamaktadır.

 

Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde ilgili
yükseköğretim programına başvuru yapıldığı yılda ÖSYM
ile öğrenci yerleştirilmemiş ise öğrencinin öğrenim
görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM
Kılavuzunda yer alan kontenjan dikkate alınmaktadır.
Üniversitelerin ayrıca bir kontenjan ilan etmesinin
gerekmemekte, başvuruların her yıl eğitim öğretim
dönemi başlamadan önce yapılmakta, bahar döneminde
başvuru alınmamaktadır.

 

DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece ilgili yıldaki DGS
Kılavuzunda öğrencinin önlisans alanı ile tercih edebileceği
yerler ve DGS Puanı dikkate alınarak uygulama yapılmaktadır

 

Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS
Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulalrın
bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekmektedi.r
Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını
sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih
yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara kayıtlı
öğrencilerin ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan
tercih edebilecekleri ve yerleşebilecekleri programlar
için başvuru yapabileceklerdir.

Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen
öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı
yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi
yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacaktır.
Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya
kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara
geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması
gerekmekte, hazırlık sınıfında veya birinci sınıſta geçiş
yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını
sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi
almaları gerekmektedir.

Öğrencilerin Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa
yatay geçiş yapabilmekte, ancak söz konusu madde
uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS
merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları
yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru
tarihlerinde geri dönebilmektedirler.

Özel yetenek sınavı ile kayıt olan öğrencilerde
merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusu
yapabilir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan
programlara yatay geçiş yapılamaz.

 

 
 

İlgili Makaleler