Ana Sayfa Kur'anı Kerim Eğitimi Kuran Öğreniyorum - Fatih Çollak ha-i sekteli okuyuş

ha-i sekteli okuyuş

2335

Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimelerin, sonlarında yer alan harf veya harekelerin korunması ya da okuyuşta
belirtilmesi için “Ha-i sekte” ( هْ ) ile okunur. Kur’an-ı Kerim’de yedi kelimede, toplam dokuz
yerde ha-i sekteli okuyuş vardır: 4
• Bakara suresi, 259. ayetindeki ( ,( لَمْ يَتَسَنَّهْ
• En’am suresi, 90. ayetindeki ( اِقْتَدِهْ ) kelimesi,
• Hakka suresi, 19 ve 25. ayetindeki ( ,(كِتاَبِيَهْ
3 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 269-275.
4 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 244.
1. Hûd suresinin 41. ayetindeki مَجْرٰۭۙيهَا kelimesindeki “ra” ( ر) harfi imale ile okunur. Burada
“ra” harfinin harekesi esreye meylederek (imale) üstün-esre arası bir sesle ince okunur.
2. Yûsuf suresinin 11. ayetindeki لَ تَاْمَنَّۭۖا kelimesinde “işmam” yapılır. Buradaki şeddeli
“nun” harflerinden birincisini okurken dudaklar öne doğru büzülerek toplanır. Gunneli ve idgamlı
okuyuş gerçekleştirilir. “ نَا ”derken dudaklar hemen geri çekilir.
3. Fussilet suresinin 44. ayetindeki ءَاَۭۘعْجَمٌِّ lafzındaki hemzeler “teshil” ile yani yumuşatılarak
“hemze” ile “elif” veya “hemze” ile “he” arası bir sesle okunur.
4. Furkân suresinin 69. ayetindeki ف۪يهِ۫ مُهَانًا lafzındaki “zamir” ( ه) bir elif miktarı uzatılarak
okunur.
5. Mushaflarda bazı kelimelerdeki “ ص” harfinin altında küçük ” س” harfi yazılır. Bu işaret
kelimelerdeki ص harflerinin س olarak okunacağını gösterir. Örneğin, Bakara suresinin 245. ayetindeki
بَصْۣطَةً kelimesi ile A’raf suresinin 69. ayetinde yer alan بَصْۣطَةً kelimesindeki ص harfleri
س şeklinde okunur.
6. Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimelerin altında “med” ( مد ) veya “kasr” ( قصر ) yazılıdır. Med
işaretinin bulunduğu harf bir elif miktarı uzatılarak okunur. Kasr işaretinin bulunduğu harf ise
uzatılmadan okunur.
Örnek: ( (وَلَ يَؤُ۫دُهُ -يُرَٓاؤُ۫نَۙ( ) اُولٰ۬ئِٓكَ – اَنَا۬

• Hakka suresi, 20 ve 26. ayetindeki ( ,( حِسَابِيَهْ
• Hakka suresi, 28. ayetindeki ( , ( مَالِيَهْ
• Hakka suresi, 29. ayetindeki ( ,( سُلْطَانِيَهْ
• Karia suresi, 10. Ayetindeki ( .( مَاهِيَهْ

Önceki İçerikArapça Kıtalar Dünyanın Kıtaları
Sonraki İçerikVakıf, İbtida, Vasıl