OSMANLICA ELİFBA

40562

OSMANLICA ELİFBA

 

OSMANLICA ELİFBA

OSMANLICA ELİFBA

Tek başına

Kelime sonunda

2  harf ortasında

Kelime başında

Adı

Günümüz Türkçesi

آ

ـا‎

elif

a, e, i, u, ü

â

أ

إ

ئ

ؤ

Hemze

 a, e, i, u, ü

ـب‎

ـبـ‎

بـ

Be

b

Pe

p

ـت ‎

ـتـ

تـ‎

Te

t

ـث

ـثـ

ثـ

Se

s

ـج‎

ـجـ‎

جـ

Cim

c

Çim

ç

ـح

ـحـ

حـ‎

Ha

h

ـخ‎‎

ـخـ‎

خـ‎

kh

ـد‎

Dâl

d

ـذ‎

Zel

z

ـر‎

Ra

r

ـز

Ze

z

Je

j

ـس‎ ‎

ـسـ‎

سـ‎

Sin

s

ـش‎

ـشـ‎

شـ‎

Şın

ş

ـص‎

ـصـ‎

صـ‎

Sad

s

ـض‎

ـضـ‎

ضـ‎

Dad

d, dz

ـط

ـطـ‎

طـ‎

t

ـظ‎

ـظـ‎

ظـ‎

z

ـع

ـعـ

عـ

Ayn

‘a

ـغ

ـغـ

غـ

Ğayn

g, ğ

ـف

ـفـ

فـ

Fe

f

ـق‎

ـقـ‎

قـ‎

Kaf

k

ک

ـك

ـكـ‎

كـ‎

Kef

k, g, ğ, n

Gef

g, ğ

Nef

n

ـل‎

ـلـ‎

لـ‎

Lam

l

ـم‎

ـمـ‎

مـ‎

Mim

m

ـن

ـنـ‎

نـ‎

Nûn

n

ـو

Vav

w,v, o, ö, u, ü

ـه ‎

ـهـ

هـ‎

He

h, e, a

ـي‎

ـيـ‎

يـ‎

ya

y, ı, i

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here