MBSTS Tarihi Belli Oldu Diyanet 2014 MBSTS

45016

 

Diyanet İşleri Başkanlığı ilgili mevzuatı uyarınca;

1.      Cami görevlilerinin görev yeri değişikliği,

2.      Başkanlığımız personelinden başka unvanlarda görev yapmakta iken Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip veya müezzin-kayyım unvanlarına müktesebi olanlar için naklen, müktesebi olmayanlar için ilk defa naklen atamaları,

3.      Kariyer unvanları basamaklarında yükselmeler,

4.      Yurtdışı ile hac ve umre hizmetlerinde (hac ve umre hizmetleri için Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi görevlendirmeleri,

için Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılmak isteyen Başkanlığımız personeline yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) 24.05.2014 tarihinde Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılacaktır.
 
I-         BAŞVURU İŞLEMLERİ

1.      Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) için başvuru işlemleri ve sınav ücreti ödemeleri 31/03/2014/-14/04/2014 tarihlerinde yapılacaktır.

2.      Adaylar öncelikle www.sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi aracılığı ile sınav başvurularını yapacaklardır.

3.      45 TL (Kırkbeş TL KDV dâhil) sınav ücreti kredi kartıyla veya bankaya elden ödenebilecektir.

a)      Sınav ücretini kredi kartıyla ödeyecek adaylar, sınav başvurusu esnasında müracaat ekranındaki ilgili kısımdan ödemelerini yapabileceklerdir.

b)     Sınav ücreti kredi kartı yoluyla ödemeyecek adaylar, müracaatlarını internet ortamında yaptıktan sonra, Anadolu Üniversitesi’nin T.Vakıflar Bankasındaki “Sınav Başvuru Hesabı”ndaki “Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı” alt hesabına ücretlerini bankaya elden ödeyeceklerdir.

Sınav ücreti ödemesini bankaya elden yapan adayların ödemeleri, ücreti yatırmalarından itibaren 1 (bir) gün içerisinde başvuru sistemine yansıyacaktır. Bu durumdaki adaylar sınav ücretini ödemelerinden sonra 1 (bir) gün içerisinde başvuru sistemine girerek ödemelerini kontrol edebileceklerdir.

4.      Kredi kartı ve bankaya elden ödeme yolları dışında veya belirtilen hesaptan başka bir hesaba yapılan sınav ücreti ödemeleri kabul edilmeyecektir.

5.      Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve bu duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6.      Sınav başvuru tarihleri içerisinde sınav ücretini yatırmayan, başvuru kayıt işlemini tam olarak gerçekleştirmeyen adayların başvuruları ve bu konudaki itirazları dikkate alınmayacaktır.

7.      Adaylar, internet ortamında başvurularını yaptıktan sonra tekrar başvuru sistemine girerek başvuru bilgilerinde değişiklik yapamayacaklardır. Bu sebeple, adayların başvurularını yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.

8.      Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 14/04/2014 (saat: 23:59) tarihinden sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.

9.      Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında Anadolu Üniversitesi tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar, elektronik başvuru ekranında “engel durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukları işaretleyeceklerdir.
 
10.  Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında Anadolu Üniversitesi tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar, sağlık kurulu raporu, engelli kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi birini en geç 14.04.2014 tarihine kadar Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştıracaklardır. Bu tarihten sonra ulaşan başvuru ve belgeler ne sebeple olursa olsun (postada ve kargoda gecikmeler vb.) dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise raporu veren kurum sorumlu olacaktır.
 
II-      SINAV İŞLEMLERİ

1.      Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 24.05.2014 Cumartesi günü saat 14.00’da Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul (Anadolu ve Avrupa şeklinde iki bölgede), Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van illerinde olmak üzere 21 ilde yapılacaktır.

2.      Adaylar sınav giriş belgelerini 16.05.2014 tarihinden itibaren www.sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresine girerek alabileceklerdir.

3.      Adaylar sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

4.      Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) tek grup halinde yapılacaktır.

5.      Sınavda 80 soru sorulacaktır. Her bir soru 1.25 puan değerinde olacaktır.
6.      Sınav süresi 100 dakika olacaktır.

7.      Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

8.      Adaylar sınav sonuçlarını, 09.06.2014 tarihinden itibaren http://www.sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden öğrenebileceklerdir.
 
III-   DİĞER HUSUSLAR

1.      Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Ancak Başkanlık, sınav sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda belge talep edebilecektir.

2.      Sınava başvuru esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavdan geçerli puan alsalar dahi sınavları geçersiz sayılacaktır. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

3.      İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4.      Sınav ve sonuçları ile ilgili www.diyanet.gov.tr ve www.sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adreslerinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5.      Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kredi kartı ve bankaya elden ödeme yolları dışında veya belirtilen hesaptan başka bir hesaba sınav ücreti ödemesi yapan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.
 
IV-   SINAV SORULARINA VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR
 
1.      Adaylar, sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır. Başkanlık, sınav sorularına ilişkin itirazları değerlendirerek 10 (on) işgünü içerisinde adaya bilgi verecektir.

2.      Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sınav sonuçlarının www.sinav.anadolu.edu.tr/sb/  internet sitesinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır. Anadolu Üniversitesi, sınav sonuçlarına ve uygulamasına ilişkin itirazların cevabını 10 (on) işgünü içerisinde adaya bildirecektir.

3.      Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin yapacakları itiraz başvurularını, Anadolu Üniversitesinin Türkiye Vakıflar Bankasındaki “Sınav Başvuru Hesabı”na 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

4.      Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

5.      Sınavlara yapılacak itirazlar konusunda 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerde belirtilen usule aykırı olarak yapılan ve bu maddelerdeki süreler içerisinde yapılmayan itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 
V-      SINAV KONULARI

1.      Dini ve Mesleki Bilgiler,
2.      Başkanlığımız hizmetleri ve faaliyet alanları,
3.      Genel Kültür.
 
VI-   MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI KAYNAK ESERLERİ
 

S.No KİTAP ADI YAZAR ADI (YAYINEVİ)
1 Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri Komisyon (DİB Yayınları)
2 Tefsir Usulü Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU
(TDV Yayınları)
3 İlmihal I. ve II. Ciltler Komisyon (TDV Yayınları)
4 Hac İlmihali Doç. Dr. İsmail Karagöz
Mehmet Keskin
Doç. Dr. Halil Altuntaş
(DİB Yayınları)
5 Dini Kavramlar Sözlüğü Komisyon (DİB Yayınları)
6 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM
(DİB Yayınları)
7 Hadis Usûlü Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT (TDV)
8 Riyazü’s-Sâlihîn –Metin ve Çeviri- Ebû Zekeriyya en-Nevevî (DİB Yayınları)
9 Yaşayan Dünya Dinleri Komisyon (DİB Yayınları)
10 Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi Davut KAYA (DİB Yayınları)
11 Kur’ân- ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri Prof.Dr. İsmail KARAÇAM
12 Allah, Din, Ahlak, Diyanet, Hutbe, İmam-Hatip Maddeleri Diyanet İslam Ansiklopedisi (TDV)
13 Diyanet Aylık Dergi Son On İki Sayı Nisan 2013 ile Mart 2014 arasındaki sayılar

 
VII-          İLETİŞİM VE DUYURULAR
 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Telefon : (312) 295 70 00
Fax : (312) 285 85 72
e-posta : persis@diyanet.gov.tr

 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ    
Telefon : (222) 335 05 80 /2043
Fax : (222) 335 79 42