Diyanet isleri Baskanligi

Kurbanda Hayvana İşkenceye Rekor Ceza

 

Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğde, Kurban Bayramı’nda dini amaçla ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bizzat kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesiyle ilgili tedbirlerin alınmasına ilişkin hususlar belirlendi.

Büyükşehirlerde kurban hizmetlerinin daha kolaylaştırılabilmesi için, kurbanlık hayvan satış ve kesim mekanları birbirine yakın yerlerde olacak şekilde planlanarak çevresel riskleri en aza indirecek şekilde yerel yönetimlerce tedbir alınacak.

Kurban kesim yerleri, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan, sağlık ve temizlik şartlarına uygun mekanlardan seçilmesi, ayrıca yetiştirici, satıcı, alıcı, görevli personel, kasap, kasap yardımcısı ve diğer vatandaşların su, tuvalet, kapalı oturma yerleri ve benzeri sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenecek.

İl ve ilçelerdeki, kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin açık adresleri, 28 Eylül 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar kurbanhizmetleri@diyanet.gov.tr adresine gönderilecek.

Kurban kesim işlemlerinin sağlıklı bir şekilde ve uygun bir ortamda yapılabilmesi için yerel yönetimlerle birlikte sivil toplum kuruluşlarının da faaliyet göstermesi teşvik edilecek, özellikle Trakya Bölgesi’nde şap hastalığından arilik sağlanması sebebiyle, İstanbul’un Avrupa kesiminde kalan bölümüne kurbanlık sevk işlemleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın genelgesine göre, Trakya’ya yapılacak canlı hayvan sevkleri için belirlenen kriterler çerçevesinde yapılacak. Bu yüzden, Avrupa yakasındaki vatandaşların, kurbanlarını Anadolu yakasında kestirmek isteyecekleri tahminiyle, Anadolu yakasında daha fazla kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yeri hazırlattırılacak ulaşım, personel ve konuyla ilgili özendirici çalışmalar yapılacak.

”Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları”

Kurban kesimi konusunda Halk Eğitim Merkezlerinde ”Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları” düzenlenmesine devam edilecek, kurban kesim elemanı olarak görev almak isteyenlerin bu kurslara katılarak gerekli eğitimi aldıktan sonra ”Kurs Bitirme Belgesi” almaları sağlanacak. Ayrıca, bu kurslara kurbanlarını kendileri kesecek olanların da katılmaları teşvik edilecek.

Kurbanlık hayvan satış yerleri bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan satış yerlerine hayvan hareketi başlatılmayacak.

Kurban kesim yerlerinde din görevlisi, resmi veya özel çalışan veteriner hekim, sağlık personeli, çevre teknisyeni, emniyet gücü ve benzeri personel görevlendirilecek ve bunlara komisyonca belirlenecek ücretler, Kurban Komisyonu Hesabı’ndan ödenecek.

Tebliğde, kesim yeri olarak değerlendirilebilecek alternatif alanlar olarak, üstü kapalı semt pazarları, araç yıkama yerleri ve kapalı otoparklar, kurbanlık satış yerleri yanına kurulacak kesim yerleri, imkanları ve yerleri müsait olan belediyelerce şehirlerin belirli yerlerine yapılacak olan kurbanlık hayvan kesim yerleri belirtildi.

Denetim işlemleri ve kurban hizmetlerinin denetlenmesi İçişleri, Sağlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı, müftülük, emniyet, jandarma birimleri ve belediye ekiplerince yapılacak.

Aykırı hareket edenlere ceza

Bayram öncesi ve bayram süresince özellikle kurban kesimlerinin yoğun olduğu ilk 2 gün il ve ilçe belediyeleriyle, Büyükşehir belediyelerinin zabıta birimleri aralıksız denetim yapacak. Hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak yapılacak. Bunlara aykırı hareket edenlere hayvan başına 813 lira idari para cezası uygulanacak.

Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere, hayvan başına 2 bin 37 lira idari para cezası uygulanacak.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektirenlere 406 lira idari para cezası uygulanacak.

Kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunanlara ise 406 lira para cezası uygulanacak.

Cezai işlemler; İçişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Orman ve Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ile belediye ekiplerince uygulanacak.

 

İlgili Makaleler