El Lulu Vel Mercan

KÖLE AZAT ETME El-Lu’lu ve’l-Mercan – Muhammed Fuad Abdulbaki

KÖLE AZAT ETME

İbn Ömer’in (r.a.) naklettiğine göre
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Bir kimse bir köle üzerindeki hissesini bağışlar ve bu kişinin kölenin kıymetinden kalan kısmına yetecek kadar parası da bulunursa, kölenin bedeli âdil bir şekilde takdir edilir. Sonra da köle üzerindeki payını bağışlayan bu kişi, diğer pay sahiplerine hisselerini verir ve köle bu kişi tarafından bütünüyle azat edilmiş olur. Fakat payını bağışlayan bu kişinin, diğer pay sahiplerinin hisselerini ödeyecek malı yok ise, bu takdirde kölenin ancak bağışlanan hissesi azat edilmiş olur.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2758

Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.), ortaklaşa bir köleye sahip olan iki kişiden birinin köle üzerindeki hissesini azat etmesiyle ilgili olarak: “Bu köle, diğer ortağın üzerindeki hissesini garanti eder” buyurmuştur.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2759

Hz. Aişe’nin (r.ah.) rivayetinde İbn Ömer şöyle anlatır:
Aişe bir köle kızı satın alıp onu hürriyete kavuşturmak istedi. O köle kızın sahipleri: “Biz bu kızı, onun velilik hakkı bize ait olma şartıyla sana satarız” dediler. Hz. Aişe bu durumu Allah Resulü’ne haber verdiğinde O: “Onların ileri sürdükleri bu şart, senin velilik hakkını elinden almaz. Çünkü velilik hakkı, sadece hürriyete kavuşturan kimseye aittir” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2761

İbn Ömer’in (r.a.) nakletiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.) velilik hakkının alınıp satılmasını ve hibe edilmesini yasaklamıştır.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2770

Ebu Hureyre’nin (r.a.) anlattığına göre:
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Kim imanlı bir kişiyi hürriyetine kavuşturursa, Allah da onun her bir organına karşılık, hürriyete kavuşturanın bir organını ateşten kurtarır.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 2775

İlgili Makaleler