Kasame Hakkında ARAPÇA TÜRKÇE HADİS Müslim Nesai

Başlık: KASAME BÖLÜMÜ

Konu: Kasame Hakkında
Ravi: Ebu Seleme İbnu Abdirrahman ve Süleyman İbnu Yesar
Hadisin Arapçası:

وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن، وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب رسول اللّه #: ]أنَّ النَّبِيَّ # أقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ في الْجَاهِلِيّةِ وَقَضى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ ا‘نْصَارِ في قَتِيلٍ اِدَّعُوهُ عَلى يَهُودِ خَيْبَرَ[. أخرجه مسلم والنسائ

Hadisin Anlamı:

Ebu Seleme İbnu Abdirrahman ve Süleyman İbnu Yesar, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’ın bir sahabisinden naklen anlatıyor: “Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), kasameyi cahiliye devrindeki şekliyle takrir edip kabul etti. Hatta, Hayber Yahudileri aleyhine dava ettikleri bir ölü için Ensar’dan bir kısım insanlar arasında kasameye hükmetti.”

Kaynak: Müslim, Kasame 8, (1670), Nesai, Kasame 2, (8, 5)