Arapca Haber

İslami Banka Olur Mu ?

 

Katılımcılara baktığımızda

VE ALTIN İŞLEMLERİ

konulu tartışmalı ilmî toplantımızı

huzurlarınızla şereflendirmenizden

memnuniyet duyarız.

 

Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN

Konya Üniversitesi

İlâhiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ali ÖZEK

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı

Mütevelli Heyet Başkanı

 

27 Nisan 2012 Cuma

AÇILIŞ OTURUMU

Saat: 09.00–10.00

Başkan: Prof. Dr. Salih TUĞ

Emekli Öğretim Üyesi

Açılış

Kur’ân-ı Kerim Tilâveti

Dr. Ali ÇİFTCİ

Açılış Konuşmaları:

1. Prof. Dr. Halit ÇALIŞ

Organizatör

2. Prof. Dr. Ali ÖZEK

İSAV Mütevelli Heyet Başkanı

3. Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN

Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekanı

4. Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER

Konya Üniversitesi Rektörü

 

27 Nisan 2012 Cuma

I. OTURUM

Saat: 10.0 – 12.30

Başkan: Prof. Dr. Cengiz KALLEK

İstanbul Şehir Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

1. Tebliğ: İktisat Bilimi Açısından Para ve Faiz

Doç. Dr. Mikail ALTAN ve

Arş. Gör. Suna AKTEN ÇÜRÜK

Müzakereciler:

Prof. Dr. Adem ESEN

Prof. Dr. Osman OKKA

Serbest Müzakere

* * *

2. Tebliğ: Fıkıh Doktrininde Para ve Faiz

Prof. Dr. İsmail ÖZSOY

Müzakereciler:

Prof. Dr. Hüseyin Tekin GÖKMENOĞLU

Prof. Dr. Yunus APAYDIN

Serbest Müzakere

ARA (Namaz – Yemek 12.30-15.30)

 

 

27 Nisan 2012 Cuma

II. OTURUM

Saat: 15.30 – 18.30

Başkan: Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN

Emekli Öğretim Üyesi

3. Tebliğ: Modern Faizsiz Finansman Araçlarından

GES ve Teverrukun Fıkhî Tahlili

Doç. Dr. Servet BAYINDIR

Müzakereciler:

Prof. Dr. Talip TÜRCAN

Prof. Dr. Ahmet BATTAL

Serbest Müzakere

* * *

4. Tebliğ: İslâm Hukukunda Akid Teorisi

Bağlamında Çağdaş Finansman

Enstrümanlarından Murabaha Uygulamaları

Prof. Dr. Hacı Mehmet GÜNAY

Müzakereciler:

Doç. Dr. Hasan HACAK

Fahrettin YAHŞİ

Serbest Müzakere

 

 

28 Nisan 2012 Cumartesi

III. OTURUM

Saat: 09.30 – 13.00

Başkan: Prof. Dr. Saffet KÖSE

Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

5. Tebliğ: Katılım Bankacılığı Uygulamalarında

Alacak-Borç İlişkileri ve Buna Bağlı Fıkhî Sorunlar

Doç. Dr. Hüseyin ESEN

Müzakereciler:

Doç. Dr. Rahmi YARAN

Prof. Dr. Ali ACAR

Serbest Müzakere

* * *

6. Tebliğ: İslâmî Kurallara Uygun Finansal

Sistem Bağlamında Bir Finansman Aracı Olarak

Sukûk Uygulamaları

Prof. Dr. Necdet ŞENSOY

Müzakereciler:

Prof. Dr. Cengiz KALLEK

Murat ÇETİNKAYA

Serbest Müzakere

* * *

7. Tebliğ: Kredi Kartı İşlemlerinin Fıkhî Tahlili

Doç. Dr. İshak Emin AKTEPE

Müzakereciler:

Prof. Dr. Raif PARLAKKAYA

Yrd. Doç. Dr. Süleyman KAYA

Serbest Müzakere

ARA (Namaz – Yemek 13.00-15.00)

 

28 Nisan 2012 Cumartesi

IV. OTURUM

Saat: 15.00 – 17.30

Başkan: Prof. Dr. H. Yunus APAYDIN

Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

8. Tebliğ: Altın-Para-Faiz İlişkisi ve Altının Vadeli

Satışı

Dr. İbrahim PAÇACI

Müzakereciler:

Prof. Dr. Ahmet YAMAN

Ziya ÖZBOYACI

Serbest Müzakere

* * *

9. Tebliğ: Fıkhî Açıdan Altın Yatırım Fonu

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Müzakereciler:

Prof. Dr. Orhan ÇEKER

Mustafa DERECİ

Serbest Müzakere

ARA (17.30-18.00)

 

28 Nisan 2012 Cumartesi

DEĞERLENDİRME OTURUMU

Saat: 18.00 – 19.00

 

Başkan: Prof. Dr. Mustafa UZUNPOSTALCI

Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU

Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU

Prof. Dr. Orhan ÇEKER

Fahrettin YAHŞİ

 

KATILIMCILAR (İsim Sırasına Göre):

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Akdeniz Üniversitesi İlâhiyat

Fakültesi, Antalya

Prof. Dr. Adem ESEN Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul

Prof. Dr. Ahmet BATTAL Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ankara

Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi,

Konya

Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU Marmara Üniversitesi İİBF, İstanbul

Prof. Dr. Ahmet YAMAN Akdeniz Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Antalya

Ahmet YILDIZ İSAV, İstanbul

Prof. Dr. Ali ACAR Selçuk Üniversitesi İİBF, Konya

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU Diyanet İşleri Eski Başkanı, İstanbul

Dr. Ali ÇİFTCİ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Konya

Prof. Dr. Ali ÖZEK İSAV Başkanı, İstanbul

Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi,

İstanbul

Prof. Dr. Cengiz KALLEK İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi, İstanbul

Fahrettin YAHŞİ Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı,

İstanbul

Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU Konya Üniversitesi İlâhiyat

Fakültesi, Konya

Prof. Dr. H. Yunus APAYDIN Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi,

Kayseri

Prof. Dr. Hacı Mehmet GÜNAY Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi,

Sakarya

Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Konya

Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul

Doç. Dr. Hasan HACAK Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, İstanbul

Arş. Gör. Huzeyfe ÇEKER Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Konya

Doç. Dr. Hüseyin ESEN Dokuz Eylül İlâhiyat Fakültesi, İzmir

Dr. İbrahim PAÇACI Din İşleri Yüksek Kurulu Emekli Üyesi, Ankara

Doç. Dr. İshak Emin AKTEPE Erzincan Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi,

Erzincan

Dr. İsmail KURT İSAV, İstanbul

Prof. Dr. İsmail ÖZSOY Fatih Üniversitesi Ekonomi Bölümü, İstanbul

11

Doç. Dr. Mikail ALTAN Selçuk Üniversitesi İİBF, Konya

Murat ÇETİNKAYA Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Md. Yrd. İstanbul

Mustafa DERECİ Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul

Prof. Dr. Mustafa UZUNPOSTALCI Emekli Öğretim Üyesi, Konya

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER Konya Üniversitesi Rektörü, Konya

Prof. Dr. Necdet ŞENSOY Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara

Arş. Gör. Necmeddin GÜNEY Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi,

Konya

Prof. Dr. Orhan ÇEKER Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Konya

Prof. Dr. Osman OKKA KTO Karatay Üniversitesi Rektörü, Konya

Doç. Dr. Rahmi YARAN İstanbul Müftüsü, İstanbul

Prof. Dr. Raif PARLAKKAYA Konya Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler

Fakültesi, Konya

Sabri ÖZPALA İSAV, İstanbul

Prof. Dr. Saffet KÖSE Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Konya

Prof. Dr. Salih TUĞ Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul

Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi,

İstanbul

Seyit Ali TÜZ İSAV, İstanbul

Arş. Gör. Suna AKTEN ÇÜRÜK KTO Karatay Üniversitesi İİBF, Konya

Yrd. Doç. Dr. Süleyman KAYA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat

Fakültesi, Eskişehir

Prof. Dr. Talip TÜRCAN SDÜ İlâhiyat Fakültesi, Isparta

Prof. Dr. Yunus APAYDIN Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Kayseri

Ziya ÖZBOYACI Sarraf, Konya

İlgili Makaleler