İlahiyat Haber

Anadolunun İslamlaşma Sürecinde Dâru’l-Hadisler

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ANADOLU’NUN İSLAMLAŞMA SÜRECİNDE DÂRU’L-HADİSLER başlıklı bir sempozyum düzenliyor. Bu sempoyzuma tebliğ göndermke isteyenlerden beklenen şartlar ve konular şöyle:


ANADOLU’NUN İSLAMLAŞMA SÜRECİNDE DÂRU’L-HADİSLER

 

1. Dâru’l-Hadislerin Tarihsel Misyonu

 • Dâru’l-Hadisler’in Hadis Tarihindeki Yeri ve Önemi
 • Anadolunun İslamlaşma Sürecinde Dâru’l-Hadislerin Fonksiyonu
 • Anadolu’da Coğrafi Bölgelerdeki Yoğunlukları Açısından Dâru’l-Hadisler
 • İslam Coğrafyasında Farklı İsimlerle Hadis Eğitimi Veren Kurumlar
 • Anadolu Dâru’l-Hadislerinin İslam Dünyası’nın Farklı Bölgelerindeki Benzer Kurumlarla Etkileşimleri
 • Mezhebî Aidiyeti Açısından Dâru’l-Hadisler
 • Dâru’l-Hadisler’in Oluşum ve Tarih Sahnesinden Çekilme Nedenleri
 • Dâru’l-Hadis Misyonunun Sürdürülebilirliği
 • Yaşanılan Sünnetten, Yaşatılan Sünnete Dâru’l-Hadisler

 

2. Dâru’l-Hadislerde Eğitim-Öğretim

 • Dâru’l-Hadisler’in İslam Eğitim Tarihi’ndeki Yeri
 • Dâru’l-Hadislerden İlahiyat Fakültelerine Anadolu’da Hadis Eğitimi
 • Dâru’l-Hadisler’in Müfredatı, Eğitim Üslûbu ve Okutulan Eserler
 • Dâru’l-Hadis Müderrisleri
 • Dâru’l-Hadisler’in İlim Dünyasına Katkıları
 • Dâru’l-Hadis Hocalarının Matbû ya da Mahtût Eserleri

 

3. Dâru’l-Hadisler ve Sanat

 • Dâru’l-Hadis Yapılarında Mimarî Form ve Fonksiyon
 • Dâru’l-Hadis Kitabeleri ve Hat Sanatı Tarihindeki Yeri
 • Dâru’l-Hadis Yapılarının Coğrafî Dağılımı ve Bu Durumun Mimarî ve Siyasal Anlamı
 • Dâru’l-Hadis Mimarları ve Eserlerindeki Belirleyici Unsurlar
 • Sempozyum tebliğ konuları, yukarıda yer alan muhtemel konu başlıklarının yanı sıra sempozyum temasına ilişkin diğer konuları da ihtiva edebilecektir.

 

Sempozyum Tarihi

08-09 Eylül 2012

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi

27 Nisan 2012

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

04 Mayıs 2012

Bildiri Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi

03 Ağustos 2012

Sempozyum Programının İlanı

01 Eylül 2012

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI

• Bildirilere dair anahtar kavramlar ve 300 kelimelik Türkçe özetlere akademik özgeçmişler de eklenerek gönderilmelidir. 

• Başvuru sürecinde özgeçmiş ve özet metinleri ile daha sonraki bildiri metinleri Word belgesi formunda hazırlanarak sempozyum takip sistemi (ilahiyatfakultesi@omu.edu.tr) aracılığıyla gönderilmelidir. 

•  Sunumlar 20 dakika olarak planlanmıştır. 

• Ulaşım giderleri katılımcıların kendi kurumları tarafından, konaklama masrafları tarafımızdan karşılanacaktır. 

 

İletişim:

Posta: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurupelit/SAMSUN

Tel          : 0362 457 60 84

Faks       : 0362 457 60 83

Email     : ilahiyatfakultesi@omu.edu.tr

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için : http://ilahiyat.omu.edu.tr/

 

ONUR KURULU
Prof. Dr. Hüseyin AKAN (O.M. Ü. Rektörü)
İrfan Dinç (Çankırı Belediye Başkanı)

DÜZENLEME KURULU 
Prof. Dr. Yavuz ÜNAL 
Prof. Dr. Osman GÜNER 
Prof. Dr. Burhanettin TATAR 
Prof. Dr. Mahmut AYDIN
Prof. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ 
Doç. Dr. Selahattin YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Kemal ÖZKURT 
Yrd. Doç. Dr. Recep GÜN
Yrd. Doç. Dr. Cengiz BATUK 
Yrd. Doç. Dr. Hasan ATSIZ 
Yrd. Doç. Dr. Muhittin DÜZENLİ 
Yrd. Doç. Dr. Salih KESGİN 

Sekreterya 
Arş. Gör. Ayhan AK (OMÜ İlahiyat Fak.)
Arş. Gör. Mustafa KARTAL (OMÜ İlahiyat Fak.)
Arş. Gör. Ayşe UZUN (OMÜ İlahiyat Fak.)
Arş. Gör. Büşranur ÜNAL (OMÜ İlahiyat Fak.)

BİLİM VE DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK
Prof. Dr. İ. Hakkı ÜNAL
Prof. Dr. Bünyamin ERUL 
Prof. Dr. Sadık CİHAN
Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU
Prof. Dr. İbrahim HATİPOĞLU
Prof. Dr. Ahmet YÜCEL
Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN
Prof. Dr. Kemal SANDIKÇI
Prof. Dr. Talat SAKALLI
Prof. Dr. Zekeriya GÜLER
Prof. Dr. Ali TOKSARI
Prof. Dr. Selçuk ÇOŞKUN
Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN
 

İlgili Makaleler