İLAHİYATLARDA FORMASYON ÇİLESİNE SON

İLAHİYATLARDA FORMASYON ÇİLESİNE SON

İlahiyat fakülteleri

İslami ilimler Fakülteleri

İslam ve Din Bilimleri Fakülteleri için

Nihayet İlahiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik pedagojik formasyon sertifika programına son verildi.
Öğretmenlik meslek dersleri İlahiyat programlarına 25 kredi olarak eklenecek. Yani artık öğrenciler öğrenim süreleri içinde formasyonunu doğal yollarda olarak almış olacak.

İlahiyat fakültelerinin mevcut lisans porgramlarının toplam yerel kreidlierinin ilgili kurullarca 150 kredi olarak belirlenmesine, lisans porgramı içine minimum 35 kredi tutarında pedegojik formasyon derslerinin yerleştirilmesine böylece toplamda 175 krediyi geçmemek kaydıyla gerekli koşulları sağlayan fakültelerde söz konusu uygulamanın yapılabilmesi için düzenlenecek kreid miktarını göseren lisans programlarının yükseköğretim kuruluna gönderilerek onay alınması ve 2017 2018 öğretim yılından itibaren de yeni lisans programlarının uygulanması

Halen adı geçen fakültelerde lisans eğitimine devam eden hazırlık sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri için de programa eklenen yeni pedegojik formasyon deselerini alabilecekleri düzenlemelerin yapılabileceğine, ancak bunlar için ayrıca düzenlenecek ders programlarının yükseköğretim kuruluna gönderilerek onay alınması gerektiğine karar verilmiştir.

Belge tarihi  23.06.2017