Harflerin Med Harfine Göre Okunuşu

1853

Harfleri, öğretmeninizden veya interaktif öğretim materyallerinden dinleyiniz. Sonra her bir
harfi, öğretmenizin rehberliğinde mahreçlerine ve uzatma (med) harfleri ile uzatma işaretlerine
dikkat ederek okuyunuz.
1.4. Harflerin Med Harfine Göre Okunuşu
Med, uzatma anlamına gelir. Kendisinden önceki (mâ kabli) harfin uzatılarak okunmasını sağlayan
harekesiz (sakin) harflere de med (uzatma) harfleri denir.
Med harfleri; Elif ( ا ), Vav ( و ) ve Ya ( ي ) harfleridir. Meddin (uzatma) ölçüsü, bir elif miktarıdır.
Bir elif miktarı; bir kez “elif” diyecek kadar geçen zamandır.
Kur’an alfabesinde harfin üstüne konan uzatma işaretine (-) asar, altına kona uzatma işaretine
de çeker (اٰ-) denir. Bu işaretlerin bulunduğu harfte gizli bir med harfi vardır. Bu nedenle de o harf
uzatılarak okunur.
Kur’an taliminde, harflerin uzatılması gereken yerlerde tecvid kurallarına uygun bir şekilde uzatılarak
telaffuz edilmesi, Kur’an okuma becerisinin gelişmesine ve usulüne uygun olarak Kur’an okumaya
önemli bir katkı sağlamaktadır.
اٰ – ا۪ي – اُو
جَا – ج۪ي – جُو
ذَا – ذ۪ي – ذُو
شَا – ش۪ي – شُو
ظَا – ظ۪ي – ظُو
قَا –ق۪ي – قُو
نَا – ن۪ – نُو
بَا – ب۪ – بُو
حَا – ح۪ي- حُو
رَا – ر۪ي – رُو
صَا – ص۪ي – صُو
عَا – ع۪ي – عُو
كَا – ك۪ – كُو
وَا – و۪ي –وُو
تَا – ت۪ – تُو
خَا – خ۪ي- خُو
زَا – ز۪ي – زُو
ضَا – ض۪ي– ضُو
غَا – غ۪ي – غُو
لَ – ل۪ – لُو
هَا – ه۪ي – هُو يَا – ي۪ىى – يُو
دَا – د۪ي – دُو
سَا– س۪ي – سُو
طَا – ط۪ي – طُو
فَا – ف۪ – فُو
مَا – م۪ي – مُو
ثَا – ث۪ – ثُو