Fıkıh Kitapları İndir

el-Müdevvene Maliki Fıkhı

Sehnûn, Kayravan’da el-Esediyye’yi müellifinden okumuş, sonra Mısır’a gelerek bunu İbnu’l-Qâsim’e arzetmiştir. İbnu’l-Qâsim ile yaptıkları tashîh ve ilâveleri Esed kabul etmemiş, bu ikinci eser el-Esediyye’nin yerini alarak “el-Müdevvene” ismiyle anılmıştır. El-Müdevvene fıkıh konularına göre tertiplenmiş olup kırk bin mesele, dört bin hadîs, otuz altı bin eseri (sahabe, tâbiûn kavli) muhtevîdir ve matbûdur.(135) el-Müdevvenetü’l-Kübra li’l-İmam Malik b. Enes

Listing Details

İndir 1
İndirin

İlgili Makaleler