Diyanet isleri Baskanligi

Diyanet Yeterlik Sınavında Bir Soruyu İptal Etti

Başkanlığımızca yeterlik sınavı “Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde;

 17.03.2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yaptırılmıştır;

 İlgi Yönetmeliğe göre yazılıdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır ve puanın aşağıya çekilmesi mümkün değildir.

 Sınav Konuları, Sınav Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde 31.01.2013 tarihinde www.diyanet.gv.tr adresinde yayımlanmıştır.
 İtiraz edilen sorular ile ilgili Soru Hazırlama Komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde;

a) Kur’an Kursu Öğreticiliği ve İmam-Hatiplik Yeterlik soru kitapçığında A kitapçığı 77 inci Soru ile B kitapçığı 65 inci “Hz Muhammed (s.a.v) İslamı’ı tebliğ için Zeyd b. Sabit’ten hangi dili öğrenmesini istemiştir” sorusunda çift cevap olması sebebiyle sorunun iptaline karar verilmiştir.

b) Adaylar tarafından diğer sorulara yapılan itirazların uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 Puanlamanın oluşan bu duruma göre yapılması hususunda Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yazı gönderilmiştir.
Bilgilerini rica ederiz.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlgili Makaleler