Diyanet isleri Baskanligi

Diyanet Tv ve Radyo Gelişiyor

 Kendini gerçekleştiren Diyanet Nirvana’ya ulaşmalı .Diyanet İşleri Başkanlığının kendini yenilemesine katkı saylayacak “Diyanet Tv ve Radyo”..

 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar,Son yıllarda Diyanetimiz’in Medya alanında bir girişimi var. Diyanet Radyo ve Diyanet Televizyonu kurulmuş vaziyette. Bu alanın da gerekleri var. Medya alanında güçlü olabilmemiz ve kendimizi daha iyi ifade edebilmeniz yabancı dillerde, bölge dillerinde yayın yapabilen birkaç radyo ve televizyon kanalına sahip olmamız gerekir. Bunun için de aynı zamanda iletişim, sanat, yayın, sinema, güzel sanatlar ve daha pek çok alanda da yetişmiş kadromuzun ve onu destekleyen bir endüstrinin olması gerekir.

 

Mesela bugünlerde en çok konuştuğumuz konulardan birisi bir medya ve sanat merkezinin nasıl realize edilebileceği konusudur. Şimdi bunu tartışıyor ve konuşuyoruz. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz, “İslam ve Sanat” kongresi yaptık; çok güzel öneriler de ortaya çıktı” ” dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar;

 

“Yeni yüzyıl iletişim imkânlarının baş döndürücü bir şekilde artmasıyla birlikte iletişim alanında büyük bir rekabeti ortaya çıkarmıştır. Bu rekabetin içerisine girebilmek ve başarılı olabilmek için gerekli olan enstrümanlar ve şartlar neyse bunları tamamlamakla yükümlüyüz. Öte yandan yeni yüzyılda en önemli alanlardan birisi de bilgi yönetimidir. Bilginin yönetilmesi çok önemli; mesela bugüne kadar pek dikkatimizi çekmiyordu ama bugün artık bilgiye sahip olmak değil; bilgiyi yönetmek, temel bir mesele hâline gelmiştir. Yani bilgiyi üretmek, bilgi siyasetini belirlemek, bilgi kompartımanları arasındaki koordinasyon ve eşgüdümü sağlamak ve bu alana yatırım yapmak kurumsal bir zorunluluktur. Bilgi derken, Diyanet’in hizmetlerinde hangi tür bilgilere ihtiyacımız varsa, dinî alandaki bilgilerin planlanması, programlanması, üretilmesi ve koordine edilmesi, yönetilmesi, yayılması, neşredilmesi ve geri dönüşlerinin alınmasını bir bilgi yönetimini gerekli kılıyor. Ama maalesef bu alanda çok büyük bir boşluk var ve bizim bilgi yönetimi ile ilgili bir mekanizmamız yok. 21. yüzyılda bunu yapmak zorundayız. Eğer bunu yapmazsak gelecekteki hizmetleri karşılayamayız. Onun için Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde bir bilgi yönetim merkezi oluşturmaya çalışıyoruz.

 

Yeni Diyanet’in kendisini geleceğe taşıyabilmesi için yapması gereken önemli alanlardan birisi de finans yönetimidir. Finans konusu, bilginin yönetimi konusu, iletişim alanındaki açılım, aynı zamanda yapısal ve kurumsal olarak iletişim alanında radikal bir yenilenme ve dönüşüm gerekiyor. Türkiye, önümüzdeki süreçte, kendi gelişmişlik düzeyine paralel olarak Diyanet İşleri Başkanlığının da bu anlamda kendini yenilemesine katkı sağlayacaktır. Anayasal ve yasal düzeyde hangi tür açılımlar gerekiyorsa bunlar mutlaka yapılacaktır” dedi.

 

 

İlgili Makaleler