İlahiyat Haber

İlahiyat Araştırmaları Ödülleri Sahiplerini Buldu

 

İlahiyat alanında yapılan ilmi araştırmaları ve akademik çalışmaları teşvik etmek amacıyla, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından verilen Akdeniz İlahiyat Araştırmaları Ödülleri, incelemeden sonra sahiplerini buldu.

İlahiyat alanında yapılan ilmi araştırmaları ve akademik çalışmaları teşvik etmek amacıyla, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından verilen Akdeniz İlahiyat Araştırmaları Ödülleri, incelemeden sonra sahiplerini buldu.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yaman’ın verdiği bilgiye göre, kendi alanında bir ilk olan yarışmaya 45 eser katıldı. Eserler, İlahiyat alanının saygın isimlerinden oluşan 6 kişilik bir jüri tarafından konusunun özgünlüğü; araştırma yöntemi, düşünce ve meselelere yaklaşım tarzı bakımından İlahiyat alanına katkısı, değerlendirme derinliği ve yorumlama düzeyi, bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluğu ve yazım üslûbunun niteliği ile alanının klasik ve modern kaynaklarından istifade düzeyi açılarından değerlendirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda “İslam Dünyasında İktisadi ve İlmi Hayatta Yahudiler” isimli eseriyle Doç. Dr. Nuh Arslantaş birincilik ödülüne layık bulundu. İkincilik ödülünü “Mecusi Geleneğinde Tek Tanrıcılık ve Düalizm İlişkisi” isimli doktora teziyle Dr. Mehmet Alıcı, üçüncülük ödülünü ise “Şafii’nin Kıyas Anlayışı” isimli kitabıyla Yrd. Doç.Dr. Soner Duman aldı.

Yarışmada ayrıca “Dilbilimsel Tefsir ve Kur’an’ı Anlamaya Katkısı” adlı kitabıyla Dr. Mustafa Karagöz ve “Gazzali’nin Kıyas Anlayışında Münasebe Kavram”ı adlı kitabıyla ile Fatih Turay da mansiyon ödüllerine layık bulundu. Dekan Prof. Dr. Ahmet Yaman, birinciye 5 bin TL ve Akdeniz Üniversitesi Adrasan Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde 5 gün ailece tatil, ikinciye 3 bin TL ve aynı yerde 5 gün ailece tatil, üçüncüye ise 2 bin TL ve 5 gün ailece tatil ödülü vereceklerini belirtti. Ayrıca mansiyon alanlara da biner lira ödül verileceğini açıkladı.

İlgili Makaleler