Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Arapçada KELİME VE KISIMLARI

Arapçada KELİME VE KISIMLARI الكلمة و أقسامه
Arapçada, cümle içinde belli bir anlamı olan söze “kelime” denir.
Kelime üç kısımdan oluşur: İsim, fiil, harf.
İsim: Zamana bağlı olmaksızın kendi başına bir anlam ifade eden kelimedir.
الشجرةُ : ağaç, العلمُ : ilim, القلمُ : kalem …
İsmin en belirgin alemetleri tenvin alabilmesi, başına harfi cer ve lamı tarif
ال) ) gelebilmesi, müfred, mübteda, fail ve muzaf olarak gelebilmesidir.
Fiil: Zamana ve kişiye bağlı olarak bir işi veya oluşu bildiren kelimedir.
آَتَبَ : yazdı, يَكْتُبُ : yazıyor, أُآْتُبْ : yaz !
Fiilin alemetleri: Fiilin başına … قد، السين، سوف، إن،لمْ، لمّا gibi harflerin
gelebilmesidir.
Harf: Yalnız başına bir anlam ifade etmeyip, diğer kelimelerle beraber
anlam ifade edebilen kelimedir.
في : de, da… (harfi cer), أمْ : yoksa… ( atıf harfi ), أ : mi? (soru edatı)
Harflerin, harfi cer gibi bir kısmı amil olabilirken , قدْ ve هل gibi bir kısım
harfler ise amil değildir.
Cümle: İki veya daha çok kelimeden kurulmuş, tam mana ifade eden söz
dizisine cümle veya kelam denir. Arapça da isim cümlesi ve fiil cümlesi
olmak üzere iki tür cümle vardır.
İsim ile başlayan cümlelere isim cümlesi denilmektedir.
العلم نورٌ : İlim, nurdur.
الجوّ باردٌ : Hava soğuktur.
Fiil ile başlayan cümlelere ise fiil cümlesi denilmektedir.
شَمّ الرجلُ وَرْدَةً : Adam gül kokladı.
سَمِعْتُ النصيحةَ : Nasihatı dinledim.
( Cümle ve kısımlar ile ilgili bilgiler ileride ayrıntılı olarak gelecektir. )

İlgili Makaleler